Delårsrapport Q3 2021

Report this content

Tredje kvartalet 2021

Orderingången ökade med 30 % till 944 MSEK (724)

Nettoomsättningen ökade med 18 % till 895 MSEK (761)

Rörelseresultatet ökade med 44 % till 149 MSEK (103)

EBITA ökade med 43 % till 152 MSEK (107)

Resultat efter skatt ökade med 46 % till 119 MSEK (81)

Resultat per aktie uppgick till 1,71 kr (1,17)

Januari – september 2021

Orderingången ökade med 22 % till 3 018 MSEK (2 471)

Nettoomsättningen ökade med 15 % till 2 770 MSEK (2 415)

Rörelseresultatet ökade med 44 % till 438 MSEK (304)

EBITA ökade med 42 % till 447 MSEK (315)

Resultat efter skatt ökade med 45 % till 346 MSEK (239)

Resultat per aktie uppgick till 4,99 kr (3,44)

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 14.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22, jorgen.zahlin@oem.se eller Ekonomidirektör Johan Broman 075-242 40 02, johan.broman@oem.se.

Ett av Europas ledande teknikhandelsföretag med 36 rörelsedrivande enheter i 14 länder. www.oem.se

Prenumerera

Dokument & länkar