Förändring i valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2019

Tidigare kommunicerad valberedning inför OEM Internationals årsstämma 2019 förändras genom att Mattias Franzén ersätter Hans Franzén som avled i mitten av januari.

Det innebär att valberedningen inför årsstämman består av följande ledamöter:

Petter Stillström, AB Traction, Richard Pantzar, Orvaus AB, Mattias Franzén, Fam. Hans Franzén och Agne Svenberg. Valberedningens ordförande är Petter Stillström.

Årsstämma i OEM International kommer att hållas onsdagen 24 april, 2019 i Tranås.  

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Petter Stillström tel. 070-747 56 61 alternativt e-post Petter.stillstrom@traction.se

Tranås den 12 februari 2019

OEM INTERNATIONAL AB (publ)


Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.