• news.cision.com/
  • OEM/
  • OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

Report this content

OEM International AB:s årsredovisning för 2017 är nu publicerad på www.oem.se.

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl.09:00 CET. 

För ytterligare information kontakta:

Jan Cnattingius, CFO OEM International, tel. 075 - 242 40 03

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 34 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag.

För mer information se www.oem.se.

Prenumerera