• news.cision.com/
  • OEM/
  • OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

Report this content

OEM International AB:s årsredovisning för 2020 är nu publicerad på www.oem.se.

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2021 kl. 09:10 CET.

För ytterligare information kontakta:

Johan Broman, CFO OEM International, tel. 075-2424002

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 37 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag.

För mer information se www.oem.se.

Prenumerera

Dokument & länkar