Pressmeddelande 2019-10-18

Report this content

Rättelse pressmeddelande

Rättelse av utsänd delårsrapport med anledningen av att texten nedan kring EU:s marknadsmissbruksförordning saknades i tidigare utsänt pressmeddelande.

Delårsrapport Q3 2019

Tredje kvartalet 2019

 Orderingången ökade med 3 % till 750 MSEK (728)

 Nettoomsättningen ökade med 4 % till 776 MSEK (747)

● Rörelseresultatet ökade med 17 % till 100 MSEK (86)

● EBITA ökade med 14 % till 104 MSEK (91)

 Resultat efter skatt ökade med 10 % till 76 MSEK (69)

 Resultat per aktie uppgick till 3,30 kr (3,00)

Januari – september 2019

 Orderingången ökade med 5 % till 2 468 MSEK (2 342)

 Nettoomsättningen ökade med 7 % till 2 470 MSEK (2 307)

 Rörelseresultatet ökade med 13 % till 290 MSEK (256)

 EBITA ökade med 11 % till 300 MSEK (271)

 Resultat efter skatt ökade med 13 % till 224 MSEK (198)

 Resultat per aktie uppgick till 9,68 kr (8,56)

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22 eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl. 14.00 CET, genom Jan Cnattingius försorg.

Under 40 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 14 länder i norra Europa, östra Centraleuropa, Storbritannien och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 50 000 produkter inom produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer, transmissioner och bromsar, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt installationskomponenter. Koncernen har över 25 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter. Besök vår hemsida www.oem.se.