• news.cision.com/
  • OEM/
  • Rättelse: OEM International förvärvar Demesne Electrical Sales Limited Ireland

Rättelse: OEM International förvärvar Demesne Electrical Sales Limited Ireland

Report this content

Förvärvet av Demesne Electrical på Irland bedöms inte vara kurspåverkande, vilket felaktigt framgick i tidigare pressmeddelande.

OEM International har idag förvärvat Demesne Electrical på Irland, Demesne är Irlands ledande oberoende importör och distributör av produkter för elektrisk styrning, ställverk, energibesparing och installation. Bolaget har en årsomsättning om cirka 20 miljoner Euro (205 MSEK) med ett rörelseresultat på cirka 2,5 miljoner Euro (26 MSEK). Huvudkontoret ligger i Dublin med filialkontor i Cork i södra Irland samt Dungannon i Nordirland. Företaget har ett starkt produkterbjudande baserat på ett långt samarbete med flertalet ledande europeiska tillverkare.

- Demesne som varit verksamma sedan 1977 har en stark position på den irländska marknaden. Med sin affärsmodell passar de väl in i OEM och genom förvärvet etablerar vi oss på en ny intressant marknad. Ambition är att vidareutveckla verksamheten och succesivt stärka kunderbjudandet kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Tillträde sker den 13 januari och förvärvet väntas ha en positiv påverkan på OEM:s resultat för innevarande år.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2022 kl. 16.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

Tranås, 14 januari 2022

OEM International AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International, tel. 075-242 40 22.

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 34 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag.
För mer information se www.oem.se.