Nordic Credit Rating bekräftar Offentliga Hus kreditbetyg

Report this content

Nordic Credit Rating har idag offentliggjort att man bekräftar betyget BB-, stabila utsikter, för Offentliga Hus. Detta sker efter att Offentliga Hus den 26 november 2019 offentliggjort ett antal transaktioner där man förvärvar fastigheter för 1 228 Mkr, säljer fastigheter för 118 Mkr och säljer sitt innehav om 34% i Studentbostäder i Sverige AB för 222 Mkr.

Läs Nordic Credit Ratings fullständiga rapport här: https://nordiccreditrating.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, styrelseledamot
svante.bengtsson@fastator.se

+46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, t f CFO 
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Husär ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

Offentliga Hus i Norden AB

Nybrogatan 3 

SE-114 34 Stockholm 

Vxl 08-660 67 00

info@offentligahus.se

Org.nr. 556824-2696