Offentliga Hus erhåller rating med betyg BB-, stabila utsikter

Report this content

Offentliga Hus har idag erhållit en rating från Nordic Credit Rating med betyget BB-, stabila utsikter. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering. I sin analys understryker Nordic Credit Rating kvaliteten i Offentliga Hus fastighetsportfölj med god geografisk riskspridning, långa hyreskontrakt, stabil operationell effektivitet och låg vakansgrad.

Offentliga Hus grundades 2011 som en av pionjärerna inom det som idag benämns samhällsfastigheter och har sedan starten uppvisat stabil och lönsam tillväxt. Bolaget är aktivt på den svenska kapitalmarknaden och har utestående obligationer om 700 Mkr.

- Vi har noterat ett ökat intresse för våra obligationer och vi avser att vara fortsatt aktiva på kapitalmarknaden. Ratingen är ett viktigt instrument i vår fortsatta expansion. Det är extra glädjande att Nordic Credit Rating i sin analys belyser den högkvalitativa fastighetsportföljen, kommenterar Christoffer Strömbäck, tf CFO på Offentliga Hus.

Offentliga Hus har som målsättning att erhålla en investment grade rating inom två år.

Läs Nordic Credit Ratings fullständiga rapport här: https://nordiccreditrating.com


För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Christoffer Strömbäck, t f CFO 
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september kl. 11.30 CET. 

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ) 

Offentliga Husär ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget 

grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag 

äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

Offentliga Hus i Norden AB

Nybrogatan 3 

SE-114 34 Stockholm 

Vxl 08-660 67 00

info@offentligahus.se 

Org.nr. 556824-2696

Dokument & länkar