Förbättra arbetsskadeförsäkringen - kompensera för covid-19 nu

Report this content

Många inom samhällsviktiga yrken möter smittade i covid-19 och blir själva svårt sjuka under en längre tid. Att dessutom tappa inkomst för att arbetsskadeförsäkringen inte täcker det första halvåret är helt orimligt. Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR, kräver en arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst på grund av covid-19.

Inkomstbortfallet är betydande. En sjuksköterska som är sjukskriven sex månader kan förlora 35 000 kronor före skatt, en läkare motsvarande 92 000 kronor.

Den befintliga kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen inom kommun- och regionsektorn ger i dagsläget ett mycket bristfälligt ekonomiskt skydd för inkomstförlust förorsakad av smitta från covid-19.

Att införa en tidsbegränsad avvikelse, från 1 januari 2020 till dess att pandemin är över, innebär inte någon direkt kostnad för arbetsgivarna då kostnaden täcks av AFA Försäkring.

Antalet ansökningar om ersättning på grund av arbetsskada orsakad av covid-19 från medarbetare i sektorn är hittills under pandemin 2 500. Det är sannolikt bara början och visar på hur allvarlig situationen är ute på arbetsplatserna. Skyddsutrustning och nödvändiga rutiner för att skydda medarbetarna har i många fall saknats.

OFR vill se:  

  1. En omedelbar komplettering av arbetsskadeförsäkringen inom kommun- och regionsektorn, så att full ekonomisk kompensation ges för den som i sitt arbete blivit sjuk i covid-19.
  1. Det innebär i förhållande till nuvarande regler bland annat ett borttagande av kravet på att en sjukdom måste bestå i minst 180 dagar för rätt till ersättning, fler yrkeskategorier som kan få ersättning samt lättnader i dagens beviskrav.
  1. Ändringarna i försäkringen ska göras med verkan från ingången av år 2020 och gälla så länge pandemin pågår. 

OFR och dess förbund som företräder i det närmaste en halv miljon medlemmar i kommun- och regionsektorn kräver en arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst på grund av covid-19.
 

För ytterligare information kontakta:

Ann-Sofi Sjöberg, 0708-67 60 24, ann-sofi.sjoberg@ofr.se
 

Offentliganställdas Förhandlingsråd OFR är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar 14 fackförbund inom offentlig sektor. Tillsammans representerar OFR-förbunden 566 000 medlemmar. Vi skapar goda villkor och trygghet som utvecklar offentlig sektor inom pension, försäkring, omställning och arbetsmiljö. 

OFRs medlemsförbund: Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Fackförbundet ST, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Polisförbundet, Ledarna, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Reservofficerarna, och Teaterförbundet för scen och film.

Taggar:

Dokument & länkar