Investerare kräver ökad riskpremie

Investerare kräver ökad riskpremie Kravet på högre riskpremie ökar hos de svenska investerarna. Det visar en undersökning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Nivån på riskpremien har ökat med 20 procent jämfört med 1999 och är den högsta sedan 1997. Det tyder på att investerarna ser en ökad risk att investera i aktier, säger Peter Lundblad på Corporate Finance vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomför sedan 1997 en årlig studie beträffande riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Riskpremien är den direktavkastning investerare utgår från då de investerar i svenska aktier, jämfört med räntebärande värdepapper. Den nya undersökningen visar att riskpremien ökat kraftigt sedan december 1999. Riskpremien är vägledande för värdering och prissättning av företag. - Ökningen av riskpremien är en av flera orsaker till nedgången på aktiemarknaden under hösten och vintern 2000, vilken har särskilt stor effekt för företag med hög förväntad tillväxt. - Indirekt kan snabbväxande bolag som är beroende av löpande investeringar, t.ex. IT-bolag, förlora på en ökande riskpremie, fortsätter Peter Lundblad. Studien är genomförd som en enkätundersökning, där ett betydande antal aktörer på den svenska kapitalmarknaden tillfrågats. Enligt dessa, har riskpremien i genomsnitt ökat en knapp procentenhet under 2000. Från en nivå av 3,53 procent i december 1999 till 4,31 procent i december 2000. Nivån om 4,31 procent är dessutom den högsta som har uppmätts sedan studien för första gången genomfördes i Sverige 1997. För ytterligare information: Peter Lundblad, partner inom Corporate Finance vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers, tel: 08-555 330 77 En fullständig version av studien kan beställas från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Anja Poedtke, tel: 08-555 333 89 Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Våra tjänster omfattar revision, redovisning, corporate finance, skatterådgivning och management consulting. Vår tyngdpunkt ligger på att ge specialistkunnande till den lokala marknaden samtidigt som vi erbjuder ett globalt nätverk som omfattar 160 000 medarbetare i 150 länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010209BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010209BIT00760/bit0002.pdf

Dokument & länkar