OK Västerbotten laddar Europavägarna genom länet

Report this content

Nu kan OK Västerbotten svara upp mot det ökade behovet av laddstationer längs Europavägarna genom länet. Samtidigt som alla större bilmärken lanserar elbilar på bred front är utmaningen fortfarande räckvidden i ett så vidsträckt län som Västerbotten. OK Västerbotten är därför väldigt glada över att han nått ett viktigt delmål för föreningen – Europavägarna är täckta med laddstationer.

OKQ8 Storuman
Bild: Säljchef Simon Kristoffersson framför laddstationen på OKQ8 i Storuman.

– Vi har nu laddstationer på elva av våra bemannade stationer och kan förse våra medlemmar med laddning längs de stora Europavägarna, säger David Persson, affärsutvecklare på OK Västerbotten. Längs både E4 och E12 kan elbilstrafikanterna nu tryggt och snabbt ladda medan de rastar på våra stationer, och vi kan leva upp till vårt löfte att hålla hela länet levande, även om det givetvis finns mer att göra.
OK Västerbotten ägs av sina medlemmar lokalt i Västerbotten, så det är viktigt att alla investeringar som görs är enligt vårt långsiktiga hållbarhetsarbete och ökar vår attraktionskraft i just Västerbotten. Det är också viktigt att de partners föreningen väljer att arbeta med utses med omsorg om västerbottningarna. Det gäller inte minst inom ett så viktigt område som den nya infrastrukturen runt elbilarna. Vid årsskiftet fanns det ca 1 300 laddbara bilar i trafik i länet och antalet ökar för varje år.  

– En viktig aspekt i vår utbyggnad har hela tiden varit att säkra upp att vi samarbetar med långsiktiga aktörer som arbetar för ett hållbart och levande län, berättar David Persson, säljchef på OK Västerbotten. Det är därför betryggande att vi har både Umeå Energi och Skellefteå Kraft med oss som partner i det här arbetet.

Utbyggnaden fortsätter

Även om de stora Europavägarna förstås är viktiga milstolpar kommer OK Västerbottens arbete med utbyggnaden av ny laddinfrastruktur inte att stanna av. Föreningen driver 21 bemannade och 15 obemannade OKQ8-stationer runt om i Västerbotten och det långsiktiga målet är förstås att bidra till minskat klimatavtryck och att dessa ska kunna serva alla bilister oavsett vad de kör sin bil på.

– Vi har ett tydligt krav från våra medlemmar att vi ska ligga längst fram i utvecklingen och se till att så många som möjligt i Västerbotten får ta del av framstegen inom drivmedelssektorn, förklarar David Persson. Förutom laddstationer arbetar vi och OKQ8 parallellt både med etanol och det som kallas för förnybar diesel eller HVO100. HVO100 är en helt fossilfri diesel tillverkad av förnybara råvaror som avfalls- och restprodukter från till exempel slakterier, livsmedelsproduktion och etanolproduktion. En produkt som gjorts möjlig genom OKQ8:s samarbete med Neste och som ligger helt i linje med Länsstyrelsens klimatstrategi.

David Persson, affärsutvecklare OK Västerbotten
090-10 57 57
david.persson@vasterbotten.ok.se

eller Erica Lundgren, vd OK Västerbotten
070-108 07 76

erica.lundgren@vasterbotten.ok.se

OK Västerbotten är en förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är i dag fler än 95 000 medlemmar och driver 36 drivmedelsstationer runt om i Västerbotten. Samtliga stationer samarbetar under varumärket OKQ8. Alla beslut fattar vi tillsammans och eventuell vinst delar vi på. Vi är ett lokalt, nytänkande och hållbart alternativ – för dig och oss, för samhället och miljön.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Nu kan OK Västerbotten svara upp mot det ökade behovet av laddstationer längs Europavägarna genom länet.
Twittra det här

Citat

Vi har nu laddstationer på elva av våra bemannade stationer och kan förse våra medlemmar med laddning längs de stora Europavägarna. Längs både E4 och E12 kan elbilstrafikanterna nu tryggt och snabbt ladda medan de rastar på våra stationer, och vi kan leva upp till vårt löfte att hålla hela länet levande, även om det givetvis finns mer att göra.
David Persson, affärsutvecklare på OK Västerbotten