OK Västerbottens resultat ökar med 1,9 miljoner kronor

Report this content

OK Västerbottens hållbarhets- och årsredovisning för 2018 är klar och visar att föreningen förbättrar rörelseresultatet med 1,9 miljoner kronor jämfört med 2017. Detta trots stora investeringar med tillhörande avskrivningar.
– Vi satsar på hela Västerbotten och det lönar sig, säger OK Västerbottens vd, Erica Lundgren.


OK Västerbottens vd Erica Lundgren

OK Västerbotten har investerat för 22,1 miljoner kronor, vilket är 1,1 miljoner kronor mer än under 2017. Bland annat har föreningen satsat stort på stationen i Åsele, som byggts om, och på nya snabbtvättar vid stationen på Ersboda i Umeå. Dessutom har nya oljeavskiljare och spillzoner tillkommit på en rad stationer runt om i länet.

Den främsta orsaken till det förbättrade rörelseresultatet – från 4,2 miljoner kronor 2017 till 6,1 miljoner kronor 2018 – är försäljningen, som har ökat med drygt 120 miljoner kronor under året och uppgick till totalt 1,4 miljarder kronor. Drivmedel står för drygt 1,1 miljarder kronor av dessa.

– Det fina resultatet gör att våra medlemmar kan se fram emot återbäring i år igen, säger Erica Lundgren.

Även hållbarhetsarbetet utvecklas. Under 2018 minskade OK Västerbotten sin energiförbrukning med 3,4 procent, fortsatte satsa på fossilfria drivmedel, som exempelvis HVO, och ökade antalet sålda biltvättar med 19 procent. Ju fler som tvättar sin bil på en drivmedelsstation, desto färre miljöfarliga ämnen rinner ut i våra vattendrag. Därför är satsningen på biltvättar viktig.

– Vi ska fortsätta utveckla våra stationer i Västerbotten och våra medlemmar kan därför räkna med ytterligare investeringar de kommande åren, berättar Erica Lundgren.

Hållbarhetsredovisning 2018

Erica Lundgren
VD
070-108 07 76
erica.lundgren@vasterbotten.ok.se

OK Västerbotten är en förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är i dag fler än 92 000 medlemmar och driver 36 drivmedelsstationer runt om i Västerbotten. Samtliga stationer samarbetar under varumärket OKQ8. Alla beslut fattar vi tillsammans och eventuell vinst delar vi på. Vi är ett lokalt, nytänkande och hållbart alternativ – för dig och oss, för samhället och miljön.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi ska fortsätta utveckla våra stationer i Västerbotten och våra medlemmar kan därför räkna med ytterligare investeringar de kommande åren.
OK Västerbottens vd Erica Lundgren