Trots pandemin – ett OK resultat för OK Västerbotten

Report this content

2020 var ett utmanande år för de allra flesta, och OK Västerbottens verksamhet är inget undantag. Föreningens 36 stationer drabbades dubbelt, i början av 2020 sjönk oljepriset och pandemin medförde även kraftigt ändrade resvanor.


Erica Lundgren, vd OK Västerbotten.

Resandet minskade kraftigt under 2020 vilket påverkade OK Västerbottens drivmedelsaffär. Nettoomsättning av drivmedel minskade med drygt 151 miljoner kronor och lagerförlusterna uppgick till över 2 miljoner kronor. Men genom besparingsåtgärder och trogna medlemmar och kunder som fortsatte besöka stationernas butiker och nyttja tvätt- och uthyrningstjänster genererades ändå ett helt okej resultat på 3,4 miljoner kronor år 2020. Därför är förslaget till föreningsstämman, som hålls i maj, att dela ut återbäring till medlemmarna.

Inga permitteringar under pandemin

– Vi förstod tidigt under pandemin att minskat resande och lagerförluster skulle påverka vår drivmedelsförsäljning. Att den kommer minska i framtiden och att vi måste utveckla annan service för att vara långsiktigt hållbara hade vi redan planerat för och vi hade påbörjat omställningen. Pandemin snabbade på förloppet, men glädjande nog har vi inte behövt permittera eller stänga någon station. Det finns uppenbarligen ett behov av annat än drivmedel och tack vare trogna kunder och medlemmar kan vi visa upp ett skapligt resultat, säger Erica Lundgren, vd på OK Västerbotten.

Trots pandemins utmaningar fortsatte OK Västerbotten investera, totalt 14 miljoner kronor investerades runt om i Västerbotten under 2020. En stor del avsåg miljöåtgärder som utbyte av rör och spillzoner, åtgärder som inte kan skjutas på framtiden då det ska vara utfört senast juni 2022.

Föreningen fortsatte även att investera i att utveckla sina butiker och tjänster runtom i länet, något som kommer att fortgå under 2021. Bland annat kommer kaffekonceptet Starbucks on the Go införas på fler orter. Omställningen till mer hållbara drivmedel fortlöper också. Även om alla Europavägar nu är täckta ska många fler elladdare sättas upp i samarbete med Skellefteå Kraft.

Målet ligger fast

– Vårt mål att erbjuda elladdning på alla våra stationer år 2025 kvarstår och vi kommer även att införa den fossilfria dieseln HVO100 på fler stationer. De drivmedelsprodukter vi säljer har en stor påverkan på vår omgivning, med det följer också ett stort ansvar att möjliggöra mer hållbara alternativ för alla i Västerbotten, avslutar Erica Lundgren.

Hanna Olsson, kommunikationschef
090-10 57 62
hanna.olsson@vasterbotten.ok.se

OK Västerbotten är en förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är i dag fler än 96 000 medlemmar och driver 36 drivmedelsstationer runt om i Västerbotten. Samtliga stationer samarbetar under varumärket OKQ8. Alla beslut fattar vi tillsammans och eventuell vinst delar vi på. Vi är ett lokalt, nytänkande och hållbart alternativ – för dig och oss, för samhället och miljön.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi förstod tidigt under pandemin att minskat resande och lagerförluster skulle påverka vår drivmedelsförsäljning. Att den kommer minska i framtiden och att vi måste utveckla annan service för att vara långsiktigt hållbara hade vi redan planerat för och vi hade påbörjat omställningen. Pandemin snabbade på förloppet, men glädjande nog har vi inte behövt permittera eller stänga någon station. Det finns uppenbarligen ett behov av annat än drivmedel och tack vare trogna kunder och medlemmar kan vi visa upp ett skapligt resultat.
Erica Lundgren, vd OK Västerbotten