Jämtin och Orback om den egyptiska domen mot 43 NGO-aktiva

Uttalande av Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin och Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback angående den egyptiska domen mot 43 civilsamhällesaktiva i Egypten:

Det är med besvikelse och bestörtning som vi har tagit emot meddelandet om att demokratiaktivister verksamma inom det egyptiska civilsamhället har dömts till fleråriga fängelsestraff.

Den fjärde juni kom domen mot de 43 NGO-aktiva i Egypten som verkat i och tillsammans med olika internationella organisationer i landet. Domskälen uppges vara att de verkat utan att vara officiellt registrerade och för att ha mottagit utländsk finansiering utan myndigheternas godkännande.

De berörda personerna är egyptiska medborgare och utländska biståndsarbetare som arbetade för internationella organisationer så som National Democratic Institute, International Republican Institute, Freedom House, the International Center for Journalists och the Konrad Adenauer Foundation.

Domen är ett hårt slag mot det egyptiska civilsamhället. Vi fördömer detta försök att stoppa arbetet för frihet och mänskliga rättigheter i landet. Vi är också djupt oroade över det lagförslag som regeringen presenterade den 18 maj i år och som innebär att både egyptiska och internationella NGO:s möjligheter att verka i landet kraftigt inskränks.

Godkänns lagen skulle den ge egyptiska myndigheter ökad makt och kontroll över civilsamhällsorganisationers medlemmar, aktiviteter, registrering och finansieringen. Till exempel skulle en så kallad samordningskommitté upprättas med mandat att avslå ansökningar från organisationer som vill bildas. Det finns en befogad rädsla att den fruktade säkerhetstjänsten skulle komma att ingå i kommittén. Lagförslaget innehåller också hårda fängelsestraff och böter för de som trots ett avslag fortsätter att bedriva arbete i det egyptiska civilsamhället.

Vi nås med jämna mellanrum av rapporter från våra egyptiska partners att deras situation redan i dag är kraftigt kringskuren. Säkerhetstjänstens räder mot deras lokaler, liksom den omfattande byråkratin för registrering och för att tillåtas ta emot stöd från utländska biståndsorganisationer, försvårar civilsamhällets arbete för ökat medborgarinflytande.

Det är rimligt att ett lands myndigheter vill veta vilka organisationer som existerar i landet, men det är inte vad den egyptiska regeringen sysslar med. Deras agerande är inget annat är trakasserier av demokratikämpar och återkommande försök att skrämma sitt lands medborgare från att engagera sig för ökat inflytande.

Trakasserierna mot de delar av civilsamhället som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter har fortsatt under president Mursis tid vid makten sedan juni 2012. Inte minst egyptiska kvinnoorganisationer vittnar om stora svårigheter.

Detta är en mycket oroande utveckling. Domen den 4 juni, den svåra situationen för landets civilsamhälle och det nya lagförslaget är direkta hot mot arbetet för ett demokratiskt samhälle.

Istället för att slå ned mot civilsamhällets arbete för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter borde president Mursi och hans regering ägna sig åt landets akuta ekonomiska, politiska och sociala problem. Mursis jakt på demokratiaktivister borde bytas ut mot ett ambitiöst arbete för människors möjligheter att resa sig ur fattigdom. Det är trots allt vad den arabiska våren handlar om.

* * *

Kontakt
Laila Naraghi
Pressansvarig Palmecentret
070- 66 00 515
laila.naraghi@palmecenter.se

* * *

Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se

Taggar:

Dokument & länkar