Klargörande inför OM Gruppens bokslut för 2000

Klargörande inför OM Gruppens bokslut för 2000 Med anledning av redan kända intäkts- och kostnadsposter av speciell karaktär i OM Gruppens resultaträkning för år 2000 görs härmed ett klargörande inför bokslutskommunikén, som offentliggörs den 23 januari 2001. OM Gruppens resultat för år 2000 har påverkats bland annat av följande: Intäkter 100 Mkr i återbetalning av moms från Svenska Staten. 250 Mkr i vinst vid försäljning av aktier i Orc Software, denna bokförs som rörelseintäkt inom OM Technology. Kostnader 30 Mkr i kostnad för syntetiska optioner. Cirka 345 Mkr före skatt i negativt rörelseresultat för Jiway. Efter skatt, minoritetsintresse och reavinst vid försäljning av aktier i OM VPA till Jiway uppgår OMs kostnad för Jiway till cirka 100 Mkr, dvs drygt en krona per aktie. OM Gruppen äger 60 procent av Jiway, Morgan Stanley Dean Witter äger resterande del. Cirka 95 Mkr i kostnad för budet på London Stock Exchange, varav 20 Mkr har belastat finansnettot som totalt inte kommer att överstiga 20 Mkr. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Jakob Håkanson, chef investor relations, OM Gruppen 08-405 60 42 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT01010/bit0002.pdf

Dokument & länkar