OM bokslutskommuniké 2002

Report this content

OM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Sammanfattning · Intäkterna uppgick till 2 640 (3 072) Mkr · Resultat före avskrivningar uppgick till 304 (130) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -24 (-453) Mkr · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -56 (-469) Mkr · Vinsten per aktie var -0,85 (-0,30) kr · Genomförda besparingsprogram · Nedläggning av Jiway · EDX London bildas tillsammans med London Stock Exchange · Ny clearingorder till NordPool På följande sidor bifogas bokslutskommuniké för 2002. Den finns också tillgänglig på www.om.com. För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta Per E. Larsson, VD och koncernchef 08-405 66 19 Per Nordberg, CFO 08-405 77 22 Jakob Håkansson, IR-chef 08-405 60 42 Anna Eriksson, informationschef 08-405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00110/wkr0001.pdf Hela Bokslutskommunikén

Dokument & länkar