OM delårsrapport januari - juni 2003

OM delårsrapport januari - juni 2003 * Intäkterna uppgick till 1 207 (1 416) Mkr * Resultatet efter finansiella poster var -521 (58) Mkr * Rörelseresultatet uppgick till -513 (65) Mkr * Resultatet efter skatt var -457 (45) Mkr * Resultat per aktie uppgick till -5,44 (0,54) kr * Samgående med HEX, fullföljande beräknas till början av september * Fokusering och renodling, 624 Mkr i omstruktureringskostnad * Start för EDX London, 100 Mkr i reavinst På följande sidor bifogas OMs delårsrapport för januari-juni 2003. Rapporten finns också tillgänglig på www.om.com. Välkommen till press- och analytikerträff, idag kl 11.00, i OMs lokaler på Norrlandsgatan 31, Stockholm. För er som inte har möjlighet att närvara går det att lyssna på presentationen via telefonkonferens på följande nummer: Sverige ring 08 505 201 14 England ring +44 (0)20 7162 0180 USA ring +1 334 323 6203 Rapporten kommer att presenteras av OMs tf VD och koncernchef Magnus Böcker och CFO Per Nordberg. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta: Magnus Böcker, VD och koncernchef 08- 405 66 44 Per Nordberg, CFO 08- 405 77 22 Jakob Håkanson, chef Investor Relations 08- 405 60 42 Anna Eriksson, informationschef 08- 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/16/20030715BIT00470/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/16/20030715BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar