OM delårsrapport januari - mars 2003

OM delårsrapport januari - mars 2003 · Intäkterna uppgick till 612 (703) Mkr · Resultatet före avskrivningar var 97 (119) Mkr. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11 (26) Mkr · Vinsten per aktie uppgick till 0,09 (0,23) kr · Fortsatt svaga marknader · 2002 års besparingsprogram genomförda enligt plan · Omorganisation genomförd VDs kommentar: "Vi har nu slutfört de besparingsprogram vi initierade förra året enligt plan. Samtidigt är det tråkigt att behöva konstatera hur våra intäkter har fortsatt att påverkas negativt av en fortsatt svag efterfrågan under kvartalet. Vi kommer fortsätta att fokusera på en ökad effektivitet i verksamheten", säger Per E. Larsson, VD och koncernchef. På följande sidor bifogas OMs delårsrapport för januari-mars 2003. Rapporten finns också tillgänglig på www.om.com. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Per E. Larsson, VD och koncernchef 08- 405 66 19 Per Nordberg, CFO 08- 405 77 22 Jakob Håkanson, chef Investor Relations 08- 405 60 42 Anna Eriksson, informationschef 08- 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT00010/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar