OM Uttalande från OM rörande stämningsansökan från eSpeed 2003-07-03

Uttalande från OM rörande stämningsansökan från eSpeed 2003-07-03 OM avvisar patentintrång Broker Tec USA, Broker Tec Global, deras moderbolag ICAP, Garban samt OM Technology och dess moderbolag OM AB har blivit stämda av eSpeed, en elektronisk marknadsplats för ränteprodukter, angående ett påstått intrång i det amerikanska patentet 6,560,580 B1. OM stäms i egenskap av leverantör av teknologi till BrokerTec, som också är en amerikansk elektronisk marknadsplats för ränteprodukter. OM tillbakavisar stämningsansökan och förnekar att något patentintrång ägt rum. Det påstådda patentintrånget rör funktionalitet som är unik för BrokerTec och som inte finns i någon annan systemlösning som OM har levererat till någon annan kund. Stämningsansökan kan därför inte påverka eller skada någon annan av OMs kunder. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta: Anna Eriksson, informationschef 08 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00140/wkr0001.pdf

Dokument & länkar