Per E. Larsson lämnar OM

Per E. Larsson lämnar OM Per E. Larsson lämnar sin befattning som VD för OM den 30 maj 2003. Styrelsen i OM anser att en ny VD ska leda det nya företag som skapas när OM går samman med HEX. OMs vice VD Magnus Böcker blir tillförordnad VD. - Vi har nu nått en milstolpe i det arbete som vi inledde för snart tio år sedan, säger Per E. Larsson. Den nordiska finansmarknaden är på väg att knytas ihop till en gemensam marknad med ett starkt OM som katalysator. Styrelsen initierade en diskussion när det blev klart att ett samgående med HEX kunde bli verklighet. Diskussionen ledde fram till beslutet att det var dags för en ny VD att ta vid. - Jag har arbetat på OM i arton fantastiskt roliga och stimulerande år, de senaste sju åren som VD, säger Per E. Larsson. Jag har aldrig sett det som en livstidsanställning. Nu är det dags för mig att göra annat vilket känns både spännande och utmanande. - Per var en av de första personer som jag anställde i bolaget efter starten 1985, säger Olof Stenhammar, OMs grundare och styrelseordförande. Per byggde snabbt upp vår verksamhet inom framför allt ränteområdet och därefter tog han ansvar för börsdelen. När jag lämnade VD-skapet 1996 var han det självklara valet som min efterträdare. OM är idag ett världsföretag inom transaktionsteknologi. OMs varumärke är etablerat över hela världen och detta är till stor del ett resultat av Pers målmedvetna insatser. -Per har även varit huvudansvarig för skapandet av Stockholmsbörsen, det vill säga integrationen av Stockholms Fondbörs och OMs derivatbörs. Hans arbete har även lett till att OM idag är den centrala kraften i det alltmer betydelsefulla nordiska börssamarbetet där affären med HEX är ett viktigt nästa steg. Genom fjolårets affär med Londonbörsen där vi gemensamt skapade den nya EDX-börsen i London har OM fått en tydligare position på den europeiska börskartan. -I det skede som OM nu befinner sig i är det styrelsens uppfattning att det är lämpligt att en ny chef tar vid, säger Olof Stenhammar. Per E. Larsson får enligt sitt anställningsavtal uppsägningslön under två år plus övriga förmåner till ett sammanlagt värde av 11,2 milj kr. Han står till styrelsens förfogande till den 31 mars 2004. Han får dessutom bonus på 3 milj kr för bland annat sina insatser att initiera och slutföra HEX-affären. Samtliga personaloptioner som tilldelats honom kan han utnyttja inom tre år räknat från sista anställningsdag. OM är en världsledande leverantör av transaktionsteknologi. OM erbjuder systemlösningar och hanterar drift av system för banker, mäklarfirmor, börser, clearinghus och andra finansiella institutioner samt aktörer på världens energimarknader. OM har mer än 300 kunder i 20 länder över hela världen. OM äger och driver också börser och clearingverksamhet. För mer information besök www.om.com För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta: Per E. Larsson, VD och koncernchef 08 405 66 19 Olof Stenhammar, Styrelseordförande 08 405 66 42 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00230/wkr0001.pdf

Dokument & länkar