Stockholmsbörsen är en av världens mest effektiva börser tack vare tekniken

"Stockholmsbörsen är en av världens mest effektiva börser tack vare tekniken" - Vi på OM är stolta över att Stockholmsbörsen är en av världens mest effektiva börser. Det är teknikutvecklingen som ligger till grund för ökad effektivitet och stärkt konkurrenskraft, sa OMs VD Per E. Larsson, i sitt tal på OMs nittonde bolagsstämma i Berwaldhallen i Stockholm igår kväll. Utdelningen fastställdes till 1,00 (1,00) krona per aktie. Avstämningsdag för utdelningen blir den 24 mars 2003. Utdelningen beräknas utsändas av VPC den 27 mars 2003. Till ny styrelseledamot valdes Bengt Halse, koncernchef och VD för SAAB. Omval skedde av Gunnar Brock, Adine Grate Axén, Thomas Franzén, Per E. Larsson, Bengt Rydén och Olof Stenhammar. Jan R. Carendi och Nils- Fredrik Nyblæus hade undanbett sig omval. Styrelsens arvode beslutades med oförändrat 700 000 kronor till styrelsens ordförande, oförändrat 300 000 kronor till vice ordförande om sådan utses, samt 200 000 kronor till övriga ledamöter. Dessutom beslutades om ett arvode om sammanlagt 125 000 kronor till de ledamöter som ingår i Ersättningsutskottet och Revisionsutskottet. Till ordinarie revisorer valdes Peter Clemedston, PriceWaterhouse Coopers, och Björn Fernström, Ernst & Young. I samband med att OM bytt huvudansvarig revisionsbyrå från Ernst & Young till PriceWaterhouse Coopers har ordinarie revisor Stephan Tolstoy, PriceWaterhouse Coopers, trätt tillbaka till förmån för Peter Clemedtson från samma revisionsbyrå. Till revisorssuppleanter valdes Per Hedström, Ernst & Young och Bo Hjalmarsson, PriceWaterhouse Coopers. Revisorernas arvode beslutades utgå oförändrat enligt räkning. Per E. Larssons anförande finns att tillgå på OMs hemsida (www.om.com). För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Olof Stenhammar, styrelseordförande, OM 08-405 66 42 Per E. Larsson, VD och koncernchef, OM 08-405 66 19 Anna Eriksson, informationschef, OM 08-405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00240/wkr0002.pdf

Dokument & länkar