Rättelse avseende känslighetsanalys

Rättelse avseende känslighetsanalys I OMHEX delårsrapporter för januari-mars samt januari-juni 2004 är felaktiga uppgifter angivna avseende känslighetsanalys HEX Integrated Markets (fördelning av handelsintäkter), på sid 12 i bägge rapporterna. Rätt uppgifter är: Under det första kvartalet 2004 var 53 procent av HEX Integrated Markets handelsintäkter från aktiehandel (avista), och 47 procent från handel och clearing avseende derivatprodukter. Under det andra kvartalet 2004 var motsvarande fördelning 55 procent avseende aktiehandel och 45 procent avseende derivatprodukter. För mer information, vänligen kontakta: Jakob Håkanson, chef Investor Relations 08- 405 60 42 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT00240/wkr0001.pdf

Dokument & länkar