CFO Claus Frisenberg Pedersen köper aktier i Oncology Venture och MPI

Report this content

Hørsholm, Danmark, 27 mars 2018

Oncology Venture Sweden AB (OV:ST) (“Oncology Venture”) och Medical Prognosis Institute A/S (MPI.ST) (“MPI”) meddelar härmed att Claus Frisenberg Pedersen, CCO och CFO i Oncology Venture, har köpt 3 700 aktier i Oncology Venture på kursen 18,36 SEK per aktie och 6 300 aktier i MPI på kursen 10,816 SEK per aktie. Samtliga aktier har köpts i den löpande handeln på AktieTorget respektive Nasdaq Stockholm First North den 26 mars 2018. Den 9 mars 2018 meddelade Oncology Venture och Medical Prognosis Institute planerna för en sammanslagning av de två bolagen.  

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarig

för IR & kommunikation

Telefon: +45 2170 1049

E-mail: uhb@oncologyventure.com

Eller

Peter Buhl Jensen, VD

Telefon: +45 21 60 89 22

E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2.

Detta är information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 27 mars 2018.