Läkemedelsprediktion i högrisk-multipelt myelom – förutsägelse av känslighet för melphalan och bortezomib

Hørsholm, Danmark – 15 december 2017 – Oncology Venture Sweden AB (OV:ST) (“Oncology Venture” eller “OV”) och Medical Prognosis Institute (MPI.ST) (“Medical Prognosis Institute” eller “MPI”) meddelar att en publikation med titeln “Drug response prediction in high-risk multiple myeloma” kommer att publiceras i den vetenskapliga tidskriften ”Gene” – den tryckta versionen förväntas finnas tillgänglig i januari 2018. Forskningen bakom publikationen har gjorts i samarbete mellan MPI/OV, avdelningen för hematologi, Granulocyte Research Laboratory och avdelningen för klinisk genetik på Köpenhamns universitetssjukhus i Danmark och avdelningen för hematologi och onkologi vid Mount Sinai-sjukhuset i New York, USA. I publikationen demonstreras att MPI:s Drug Response Predictor – DRP® - kan förutsäga  känslighet för melphalan (förlängd PFS) och bortezomib (förlängd PFS och med bättre RR). Sammanfattningen i publikationen är: ”Denna metod (DRP) har potential att tillhandahålla oss med ett verktyg för att identifiera kandidater för effektiv personaliserad medicin och att skona icke-respondenter från att genomlida toxicitet.”

Publicerad mRNA-data från 914 patienters vävnader från fyra olika studier med multipelt myelom används för att testa huruvida DRP-poängen kunde förutsäga känslighet för läkemedel, progression free survival (PFS) samt läkemedelsrespons i högrisk-multipelt myelom. 

“Denna metod har potential att tillhandahålla oss med ett verktyg för effektiv personaliserad medicin för myelom och särskilt hos patienter med högrisk-myelom, vilka har ett obemött behov för nya behandlingsstrategier”, säger biträdande professor Annette Juul Vangsted, seniorkonsult, DMSc vid Köpenhamns universitetssjukhus, Rigshospitalet, avdelningen för hematologi. 

“Vi är glada för detta forskningsresultat som ytterligare bestyrker användbarheten för vår egenutvecklade Drug Response Prediction-teknologi. Produkterna melphalan och bortezomib är viktiga läkemedel i behandlingen av multipelt myelom. Även fast dessa produkter inte ingår i OV/MPI:s pipeline så styrker detta koncept att skapa Personal Response Prediction-verktyg som kan vara viktiga beslutsverktyg och stöd för läkare och patienter”, säger Peter Buhl Jensen, MD, VD för OV och MPI. 

Om Multipelt Myelom

Multipelt Myelom är en systemisk malignitet i benmärgen som påverkar plasmaceller, en viktig cell i immunförsvaret. Högdosbehandling med stöd av autolog hematopoietisk stamcellstransplantation, och introduktion av nya terapiformer som proteasomdämpande bortezomid och IMID-preparat (thalidomide och lenalidomide), har förbättrat behandlingsresultaten. Trots detta kommer alla patienter oundvikligen uppleva att sjukdomen förvärras, och måsta gå vidare till sekundära och vidare behandlingsformer. Oncology Venture tacklar detta viktiga kliniska problem genom att introducera en ny, systemisk kemoterapibehandling kombinerad med prediktiva biomarkörtester. Baserat på DRP™ kommer APO010 utvecklas för användning mot multipelt myelom.

Om Drug Response Predictor – DRP® Companion Diagnostic

Oncology Venture använder Medical Prognosis Institutes (“MPI”) multigen-DRP® för att välja ut de patienter som genom den genetiska signaturen i sin cancer förutses ha en hög svarsgrad för ett läkemedel. Målet är att utveckla läkemedlet för rätt patienter och genom att screena patienterna före behandling kan responsgraden signifikant ökas. Denna DRP®-metod bygger på jämförelse mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer inklusive genomisk information från cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systembiologinätverk. DRP® är baserad på messenger-RNA från patientens biopsier. DRP®-plattformen, det vill säga DRP® och PRPTM-verktygen kan användas i alla cancertyper och är patenterad för över 70 olika anticancerläkemedel i USA. PRPTM används av MPI för Personalized Medicine. DRP® används av Oncology Venture för läkemedelsutveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarigför IR & kommunikationTelefon: +45 2170 1049E-mail: uhb@oncologyventure.com Eller Peter Buhl Jensen, VDTelefon: +45 21 60 89 22E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2.

Prenumerera

Dokument & länkar