Marknadsmeddelande 3/18 - Information om företrädesemission i OncologyVenture Sweden AB

Förutsatt godkännande på den extra bolagsstämman den 4 januari 2018 kommer sista dag för handel i bolagets aktie (OV) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 5 januari 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 8 januari 2018.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 16,30 sek (1:4 á 16,30 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 11 januari 2018 till och med den 23 januari 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 11 januari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 11 januari 2018 till och med den 25 januari 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: OV TR
ISIN-kod: SE0010740407
Orderbok-ID: 44KB
CFI: RSSXXR
FISN: ONCOLOGYVE/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 11 januari 2018
Sista handelsdag: 23 januari 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: OV BTA
ISIN-kod: SE0010740415
Orderbok-ID: 44KA
CFI: ESNUFR
FISN: ONCOLOGYVE/SH
Handelsperiod: 11 januari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 5 januari 2018.

Stockholm den 3 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se