Nytt antal aktier i Oncology Venture Sweden AB till följd av optionsinlösen

Hörsholm, Danmark, 7 november 2017 – I mars 2017 meddelade Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”), genom pressmeddelande till marknaden, att Medical Prognosis Institute A/S (”MPI”) nyttjat 100 000 av de 302 243 teckningsoptioner som MPI erhöll som vederlag för den utökade treåriga exklusiva licensen till MPI:s Drug Response Prediction-teknologi. Denna inlösen av teckningsoptioner har nu registrerats på Bolagsverket vilket medför att antalet aktier i Oncology Venture har förändrats. Innan registreringen på Bolagsverket fanns 10 877 007 aktier i Oncology Venture. Som en följd av nyttjandet av teckningsoptionerna har 100 000 nya aktier utgivits till MPI. Det nya antalet aktier i Oncology Venture är därmed 10 977 007 stycken. För mer information om MPI:s inlösen av optioner i Oncology Venture hänvisas till Oncology Ventures pressmeddelande från den 8 mars 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, COOTelefon: +45 2170 1049E-mail: uhb@oncologyventure.com  Eller  Peter Buhl Jensen, VDTelefon: +45 21 60 89 22E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2 

Prenumerera

Dokument & länkar