Offentliggör godkännande av passportering av tilläggsprospekt

Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) offentliggör härmed godkännande av passportering av tilläggsprospekt. Finansinspektionen har meddelat beslut om att godkänna passportering av Oncology Ventures tilläggsprospekt i Danmark. Den engelska/danska versionen av tilläggsprospektet finns att tillgå via bolagets (www.oncologyventure.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Oncology Venture Sweden AB Tilläggsprospekt 180122 559016-3290 engOncology Venture Sweden AB Tilläggsprospekt 180122 559016-3290 engFinansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Oncology Venture i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl,
operativ chef, ansvarigför IR & kommunikation
Telefon: +45 2170 1049
E-mail: uhb@oncologyventure.com
 Eller  Peter Buhl Jensen,
VD
Telefon: +45 21 60 89 22

E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2.

Prenumerera

Dokument & länkar