Oncology Venture deltar och presenterar på Annual BioEurope Conference

Hørsholm Danmark – 3 november 2017 – Oncology Venture Sweden AB (OV:ST) meddelar att bolaget kommer att delta och presentera på den 23:e årliga International Bio-Europe Partnering-konferensen, vilken äger rum den 6-8 november i Berlin.

Bolagets VD, Peter Buhl Jensen (MD, PhD) kommer att presentera Oncology Venture på Bio-Europe den 7 november 2017 klockan 17:30 CET, med en efterföljande frågestund. Peter Buhl Jensen kommer dessutom att hålla personliga möten tillsammans med bolagets COO Ulla Hald Buhl och bolagets Vice President Business Development, Claus Deichgræber. Över 30 möten är nu inbokade. Investerare som önskar träffa Oncology Venture på eller i anknytning till Bio-Europe-konferensen bör meddela detta till konferensreceptionen eller kontakta Claus Deichgræber  för att boka in ett möte. 

Om Bio-Europe®2017

Den 23:e årliga Bio-Europe-konferensen är Europas största partnerkonferens för den globala biotechindustrin och med deltagare från alla delar av värdekedjan. 2017 års Bio-Europe-konferens kommer att locka över 4 000 deltagare från över 60 länder som representerar över 2 000 företag, för tre dagars nätverkande på hög nivå.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarig
för IR & kommunikation
Telefon: +45 2170 1049
E-mail: uhb@oncologyventure.com

Eller

Peter Buhl Jensen, VD
Telefon: +45 21 60 89 22
E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2 ApS.

Prenumerera

Dokument & länkar