Oncology Venture deltar på investerarträffar imorgon och på fredag

Hørsholm, Danmark, 17 januari 2018 – Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) kommer att delta på investerarträffar i Malmö och Stockholm den 18-19 januari 2018. VD Peter Buhl Jensen kommer att presentera bolaget och dess framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare tilltugg. Se nedan för mer information om träffarna samt anmälan.

Investeraträffar

Datum och tid Arrangör Adress och ort Anmälan
18 januarikl. 11.30 – 13.00 Sedermera Fondkommission Börshuset,Skeppsbron 2,211 20 Malmö Anmälan sker på http://www.sedermera.se/evenemang/2018-01-18/investerarlunch-malmo-181
19 januarikl. 12.10 – 12.30 Aktiespararna Scandic Klara,Slöjdgatan 7,111 57 Stockholm Anmälan sker på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/valkommen-till-investerardagen-19-januari-pa-hotell-scandic-klara-hotorget

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulla Hald Buhl, COO och chef för IR & kommunikation                       Peter Buhl Jensen, VD
Telefon: +45 21 70 10 49                                                                     Telefon: +45 21 60 89 22
E-post: uhb@oncologyventure.com                                                     E-post: pbj@oncologyventure.com 

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2 ApS.

Prenumerera

Dokument & länkar