Oncology Venture kommer att nyttja option för licens till multi-TKI fas 3-kandidat

Hørsholm, Danmark, 15 januari, 2018 – Oncology Venture Sweden AB (“Oncology Venture”): Som tidigare meddelat till marknaden december 14, 2017 offentliggör Oncology Venture härmed de initiala slutsatserna från en DRP-studie gällande en fas 3 TKI-produkt från Big Pharma. I studien av biopsidata från njurcancerpatienter – där DRP-resultat jämfördes med resultaten från kliniska studier – kunde ett konsekvent resultat ses. Baserat på detta är bolagets målsättning nu att vidareutveckla läkemedlet och dess DRP till kommersiell framgång. Flera parametrar utvärderades i denna blindade studie och även fast vissa ej var statistiskt signifikanta var andra det och en konsekvent signal kunde identifieras gällande TKI-DRP:s förmåga att förutsäga klinisk nytta i fas 3-TKI-studien i njurcancerpatienter. Oncology Venture har beslutat att nyttja licensoptionen för TKI, vars villkor sedan tidigare har förhandlats. Inga ytterligare detaljer offentliggörs avseende de finansiella villkoren i avtalet.

Utöver 2X Oncology, som Oncology Venture äger till 92 %, har bolaget även spunnit ut det danska bolaget OV-SPV2, som kommer att testa och potentiellt utveckla en inlicensierad oral fas 2-tyrosinkinashämmare.

”TKI-produkten kommer att vara den starkaste och mest avancerade i Oncology Ventures pipeline, med klar effekt i flera cancertyper. Jag är övertygad att vi kan utveckla TKI:n till kommersialisering och när vi väl fått det fulla datapaketet kan vi fortsätta utveckla DRP till ett användbart verktyg för klinisk vägledning till att förutsäga patienters nytta av läkemedlet”, säger Peter Buhl Jensen, MD, PhD och VD för Oncology Venture.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarigför IR & kommunikationTelefon: +45 2170 1049E-mail: uhb@oncologyventure.com Eller Peter Buhl Jensen, VDTelefon: +45 21 60 89 22E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Drug Response Predictor – DRP® Companion Diagnostic

Oncology Venture använder Medical Prognosis Institutes (“MPI”) multigen-DRP® för att välja ut de patienter som genom den genetiska signaturen i sin cancer förutses ha en hög svarsgrad för ett läkemedel. Målet är att utveckla läkemedlet för rätt patienter och genom att screena patienterna före behandling kan responsgraden signifikant ökas. Denna DRP®-metod bygger på jämförelse mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer inklusive genomisk information från cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systembiologinätverk. DRP® är baserad på messenger-RNA från patientens biopsier. DRP®-plattformen, det vill säga DRP® och PRPTM-verktygen kan användas i alla cancertyper och är patenterad för över 70 olika anticancerläkemedel i USA. PRPTM används av MPI för Personalized Medicine. DRP® används av Oncology Venture för läkemedelsutveckling.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras. Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer). Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis.

Detta är information som Oncology Venture Sweden AB är skyldig att publicera enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 15 januari 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar