Oncology Venture närmar sig sitt första läkemedel efter en lovande studie

Hörsholm, Danmark, 9 augusti 2017 - Oncology Venture Sweden AB (OV:ST) publicerar härmed en översättning av den nyhetsartikel som publicerades i MedWatch i den 3 augusti 2017. Originalartikeln finns tillgänglig på följande länk: http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article9760239.ece

Hörsholm-bolaget Oncology Venture har i nya tester kunnat förutsäga vilka patienter som kommer att gynnas av behandlingen med sin läkemedelskandidat mot äggstockscancer. Därmed har verksamheten tagit ett steg närmare utvecklingen och kommersialiseringen av sitt första läkemedel.

Skräddarsydd medicin, personlig medicin, precisionsmedicin, individualiserad behandling. Kärt barn har många namn.

I Danmark är vi världsmästare på att samla in sundhetsdata, och kombinerat med modern genteknik kan vi designa behandlingar som på ett helt nytt sätt kan hjälpa människor samt rädda oss från vår överanvändning av ineffektiva läkemedel och dess förenliga biverkningar.

Det menar man i varje fall hos biotechbolaget Oncology Venture, som med sin så kallade Drug Response Predictor (DRP) har utvecklat ett diagnostiskt test, där man jämför genprofilen från cancertumörer med data om befintliga läkemedels användningsområde, för att på den vägen – hävdar man – kunna förutsäga om ett läkemedel kommer att ge den önskade effekten för den individuella patienten.   

En nyligen avslutad studie med läkemedelskandidaten 2X-121 mot äggstockscancer tycks bekräfta teorin, informerar Oncology Venture, att resultaten ser lovande ut – så lovande att bolaget redan inom ett år räknar med att kunna nå ut till potentiella köpare av läkemedlet.

Med ett så övertygande resultat, som det vi nu kunde visa upp, finns det en bestämd tilltro att vi inom en 12 månaders period är klara för att ingå samarbete kring 2X-121. Framförallt så förväntar vi oss att sluta avtal med Big Pharma bolag”, säger Peter Buhl Jensen, VD för Oncology Venture och dess systerbolag Medical Prognosis Institute (MPI). 

Fyrfaldig skillnad

I studien ingick 13 patienter i testet med äggstockscancer som behandlades med 2X-121, en PARP-hämmare i fas 2-utveckling, som riktas mot PARP-enzymet, som ofta förknippas med äggstockscancer och bröstcancer.

I försöket överlevde fem av sju patienter som DRP testet förutsade skulle ha nytta av behandlingen 400 dagar efter behandlingsstart, medan 1 av 6 patienter som testet förutspådde inte skulle gynnas av behandlingen levde 400 dagar efter den första behandlingen. 

Med andra ord, testet uppvisade en fyrfaldig skillnad i andelen patienter som överlevde 400 dagar mellan patienter som enligt testet förväntades reagera på behandlingen och de som testet visat inte skulle reagera. För Peter Buhl Jensen kunde knappast resultatet bli bättre. ”Data från biopsierna från de 13 patienterna är så bra som vi hade kunde hoppats på”. Kapplöpningen för att utveckla effektiva PARP-hämmare är i full gång och med vår DRP biomarkör är vi i framkant med att indikera vilka patienter som har mest nytta av läkemedlet. Och i detta finns en enorm differentieringspotential, ” säger han.

Flera försök krävs

Innan Oncology Venture kommer så långt är det nödvändigt med ytterligare tester och experiment i både bröst- och äggstocks-cancerpatienter. Det förväntar sig Peter Buhl Jensen kommer göras inom de närmaste 12 månaderna, varefter planerar man att närma sig potentiella köpare av läkemedlet. Vilka läkemedelsföretag som Oncology Venture har i kikaren och hur lukrativ affärs- och läkemedelsutvecklingen kommer att bli kommer Peter Buhl Jensen inte att gå ut med. Men med det sagt, vill Buhl Jensen ändå poängtera att: 

Det lutar åt att det blir någon Big Pharma. Och jämför man med marknadsvärdet som andra utvecklare av PARP-hämmare ligger på – inklusive ZEJULA från Tesaro (6,9 miljarder dollar) och Rubraca från Clovis (4,1 miljarder dollar), finns det all anledning att tro att vi med vårt kommande preparat har något stort som väntar,” säger Peter Buhl Jensen i ett kryptiskt men optimistiskt svar.

Exklusiva rättigheter

I juni ingick Oncology Venture och deras spinoff-bolag, 2X Oncology, ett licensavtal med tillverkaren av 2X-121, japanska Eisai, som är i ett tidigt skede av fas 1-studien med läkemedlet som uppvisade lovande klinisk data för både äggstocks- och bröstcancer. Avtalet är globalt och ger Oncology Venture och MPI ensamrätt att utveckla och kommersialisera produkten.

Det kan visa sig vara en god affär. Enligt analysinstitutet Global Data är marknaden för läkemedel mot äggstockscancer under tillväxt och beräknas uppgå till 2,5 miljarder dollar år 2020 med en ökning till 5,2 miljarder dollar 2025.

Bland de stora spelarna återfinns bland annat medicingiganten AstraZeneca, som står bakom utvecklingen av PARP-hämmaren Lynparza. Det brittiska företaget annonserade häromdagen att ett strategiskt partnerskap ingåtts med USA-baserade Merck, som bygger på den förväntade potentialen för PARP-hämmaren Lynparza. Ett avtal som, enligt ett pressmeddelande från bolaget skulle kunna inbringa 8,5 miljarder dollar, motsvarande 54 miljarder DKK.

Vad Eisai får ut av samarbetet är inte offentliggjort, men enligt Peter Buhl Jensen är det ett ekonomiskt gynnsamt avtal för Oncology Venture där det även ges utrymme för Eisai att få ut något av licensavtalet. 

Oncology Venture är en spinoff på Medical Prognosis Institute, som äger en tiondel av verksamheten. Peter Buhl Jensen är tillsammans med sin fru Ulla Hald Buhl, via holdingbolaget Buhl Krone Holding ApS, en av de större ägarna i Oncology Venture med cirka 12 procent av aktierna.

För mer information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO                                                 Eller                      Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication

Telefon: +45 21 60 89 22                                                                            Telefon: +45 21 70 10 49

E-post: pbj@oncologyventure.com                                                            E-post: uhb@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Predictor – DRP™ – för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals Ltd., Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för behandling av multipelt myelom (benmärgscancer).Oncology Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett bolag baserat i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars pipeline omfattar tre lovande fas 2 produktkandidater och OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt utveckla en oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag för behandling av cancer.

Prenumerera

Dokument & länkar