Oncology Venture och dess spin-out 2X Oncology representeras på Biotech Showcase i San Francisco

Hørsholm, Danmark, 11 januari 2018 – Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) rapporterar från Biotech Showcase-mötet i San Francisco. Oncology Venture Sweden AB och dess spinout 2X Oncology Inc. har schemalagt 1:1-möten med sammanlagt över 40 bolag. Dessa bolag är potentiella investerare, bioteknik/pharma-bolag med intresse för antingen inlicensiering eller gemensam utveckling av cancerläkemedel eller bolag med läkemedelskandidater av intresse för Oncology Venture för inlicensiering. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulla Hald Buhl, COO och chef för IR & kommunikation                        Peter Buhl Jensen, VD

Telefon: +45 21 70 10 49                                                                         Telefon: +45 21 60 89 22

E-post: uhb@oncologyventure.com                                                      E-post: pbj@oncologyventure.com 

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2 ApS.

Om 2X Oncology

2X Oncology Inc. är ett precisionsläkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar riktade terapier som adresserar signifikanta obemötta behov i svårbehandlade cancerformer. Bolagets pipeline använder en egen Drug Response Predictor (DRP®)-teknologi som genererar läkemedelsspecifika companion diagnostics för att identifiera de patienter som mest troligt kommer svara på och dra nytta av en behandling. DRP® kan också identifiera troliga icke-respondenter, vilket ger en väg för precisionsmedicin för behandling av patienter som kan dra nytta av Bolagets terapier.

2X Oncologys pipeline med produkter, vilken inkluderar en PARPi, är fokuserad mot behandling av bröstcancer, äggstockscancer, prostatacancer, pankreascancer samt primära och sekundära hjärntumörer. Dessa program har demonstrerat klinisk effekt och säkerhet och är positionerade för att gå in i fokuserade fas 2-studier med studiedata och potentiella accelererade godkännandeansökningar förväntande under andra halvåret 2018.

2X Oncology är ett spinout-bolag från Oncology Venture ApS (http://www.oncologyventure.com/) baserat i Cambridge, Massachusetts, som arbetar i nära samarbete med Oncology Venture och använder ett danskt register med över 1 200 cancerpatienter för initiala kliniska studier. Läs mer på 2xoncology.com (http://www.2xoncology.com/).

Prenumerera

Dokument & länkar