Oncology Venture och MPI meddelar varumärkesregistrering av DRP

Hørsholm, Danmark -- 1 november 2017 – Oncology Venture Sweden AB (OV:ST) och Medical Prognosis Institute A/S (MPI:ST) (”MPI”) meddelar idag att United States Patent & Trademark Office (USTPO) har godkänt och registrerat det primära varumärket DRP®, som används i samband med bolagens centrala förutsägande biomarkörsplattform och tjänster. DRP®-biomarkörsplattformen använder mRNA från tumören och egenutvecklade analysmetoder för att utveckla tumörhärledda gentiska signaturer vilka används för att identifiera vilka cancerpatienter som mest sannolikt svarar på ett givet läkemedel. Denna egenutvecklade (’proprietary’) teknologi har till dags dato validerats i över 37 kliniska studier.
Läkemedelsspecifika DRP®-biomarkörer används som companion diagnostics (CDx) för fas 2-anticancerläkemedel under utveckling i
Oncology Venture Sweden AB and dess amerikanska spinout 2X Oncology. CDx:en används för att identifiera och välja ut patienter som sannolikt svarar på ett läkemedel för inkludering i relevanta kliniska studier. Denna metod för precisionsmedicin förväntas möjliggöra personaliserade onkologibehandlingar för alla cancertyper, inklusive bröstcancer, äggstockscancer, prostatacancer, pankreascancer och multipelt myelom som är de initiala fokusområdena för läkemedelsutvecklingen i bolaget.

Om MPI:s Drug Response Predictor - DRP®
MPI:s DRP® är ett verktyg för att utveckla tumörhärledda gentiska signaturer vilka används för att identifiera vilka cancerpatienter som mest sannolikt svarar på ett givet läkemedel. DRP® har testats i 37 studier varav 29 studier kunde visa att läkemedelsspecifik DRP® kunde förutsäga vilka patienter som skulle svara väl på behandlingen. DRP® har bland annat blivit externt validerat och publicerat i samarbete med ledande statistiker på MD Anderson Cancer Center. DRP®-metoden kan användas för att designa den kliniska utvecklingsplanen, det vill säga välja ut vilka indikationer som är relevanta för ett givet anti-cancerläkemedel. Utöver detta kan de individuella genetiska mönstret hos patienter analyseras som en del av screeningproceduren för en klinisk studie för att säkerställa inkludering av patienter med en hög sannolikhet för respons av läkemedlet. DRP® bygger på jämförelse mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer, inklusive genomisk information från cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett nätverk av systembiologi. DRP® är ett Big Data-verktyg baserat på messenger-RNA.
DRP®-plattformen kan användas i alla cancertyper och har patenterats för över 60 anticancerläkemedel i USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarigför IR & kommunikationTelefon: +45 2170 1049E-mail: uhb@oncologyventure.com Eller Peter Buhl Jensen, VDTelefon: +45 21 60 89 22E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.
Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).
Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2 ApS.
 

Prenumerera

Dokument & länkar