OV informerar om förlängd löptid för option avseende återköp av aktier i OV-SPV2, vilket innehar rättigheterna till TKI-hämmaren från Big Pharma

Idag, den 16 november 2017, har Oncology Venture Sweden AB ("Oncology Venture") nått en överenskommelse med en av de större investerarna i OV-SPV2 ApS (”OV-SPV2”) att förlänga optionen att återköpa aktier i OV-SPV2, vilket innehar rättigheterna till TKI-hämmaren från Novartis. Optionen kommer att förlängas med sex (6) månader fram till och med den 1 juni 2018. Investeraren har för avsikt att bibehålla ett ägarskap om över femton procent i OV-SPV2.

Optionsavtal

Oncology Venture offentliggjorde den 23 oktober 2017 att data avseende TKI-hämmaren från Novartis planeras att offentliggöras inom 6-8 veckor. OV-SPV2 innehar rättigheterna till TKI-hämmaren. Oncology Venture och en större investerare har kommit överens om att förlänga Oncology Ventures option avseende återköp av aktier i OV-SPV2. Tidigare hade Oncology Venture rätten att förvärva 50 procent av aktierna i OV-SPV2 för 5 miljoner USD före den 1 december 2017. Optionsvillkoren har nu justerats, varpå Oncology Venture kan förvärva 35 procent av aktierna i OV-SPV2 för 3,5 miljoner USD före den 1 juni 2018. Oncology Venture äger för närvarande 40 procent av aktierna i OV-SPV2. Om Oncology Venture nyttjar köpoptionen kommer bolaget att äga 75 procent av aktierna i OV-SPV2.

”Vi kommer mycket snart att se om vi kan förutspå respons för denna viktiga produkt och jag är mycket glad att huvudägaren fortsätter att visa sin support för projektet och att vi har nått denna överenskommelse”, säger Peter Buhl Jensen, MD, PhD och VD för Oncology Venture. Om vår DRP-teknologi kan segmentera patienter som svarar på behandling med TKI-hämmaren kommer det att förändra marknaden för denna typ av produkter” fortsätter Buhl Jensen.

TKI-information

Motsvarande TKI-produkter som har godkänts på marknaden genererar årliga försäljningsintäkter om cirka
700 – 1 100 miljoner USD och Oncology Ventures TKI-produkt har visat samma effektivitet och säkerhet i en direkt jämförelse med en av de redan marknadsgodkända produkterna i en klinisk studie. Om Oncology Venture kan visa att DRP™ kan hitta respondenter kommer bolaget att kontakta FDA och efterfråga ett ”end of phase 2 meeting”.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl,
operativ chef, ansvarigför IR & kommunikation
Telefon: +45 2170 1049E-mail: uhb@oncologyventure.com
Eller 
Peter Buhl Jensen,
VD
Telefon: +45 21 60 89 22E-mail: pbj@oncologyventure.com

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen tillgängliggjordes för publicering, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017.

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2 

Prenumerera

Dokument & länkar