Positiva resultat för DRP™ vid esofaguscancer

Hørsholm, Danmark den 17 februari 2016 - Oncology Venture Sweden AB  meddelar att MPI i samarbete med Aarhus Universitetssjukhus via den internetbaserade publikationen PLOS ONE publicerar positiva resultat från en klinisk testning av teknologin Drug Response Predictor (DRP™) för patienter med esofaguscancer (matstrupscancer).

Utifrån biopsier tagna före att behandling inletts, kunde man med hjälp av DRP™ i efterhand förutsäga vilka av patienterna som skulle dra nytta av standardbehandling med cellgifter.

“En mikro-RNA-profil förutsägande känslighet för cisplatin, epirubicin och capecitabin visades vara oberoende kopplad till total överlevnadsfrekvens och sjukdomsspecifik överlevnadsfrekvens för patienter med esofaguscancer”, enligt studien.

"Detta befäster ytterligare nyttan av Drug Response Predictor, DRP™, som vi innehar licens på från MPI. Det är en teknologi som bygger på mikro-RNA, och som nyligen erhållit patent i Australien. Vi arbetar för närvarande intensivt med att styrka den kliniska relevansen för användande av DRP™ inom läkemedelsutveckling”, säger Peter Buhl Jensen, adjungerad professor, medicine doktor, PhD och VD för Oncology Venture.

Länk till publikationen: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0148070

Om screeningverktyget Drug Response Predictor (DRP™)
Oncology Venture använder sig av DRP™ för att välja ut de patienter som utifrån gensignatur i sin cancer har högst sannolikhet att svara positivt på en viss behandling. Målet är att utveckla läkemedlet för rätt patienter: genom att screena patienterna innan behandling påbörjas, kan den positiva responsen ökas signifikant, och såväl kostnader som tidsåtgång minskas.

DRP™-metoden bygger på jämförelse mellan behandlingsresistenta och behandlingskänsliga mänskliga cancerceller. Genetisk information från cellinjer kombineras med klinisk tumörbiologi och klinisk korrelation i ett biologiskt nätverk. DRP™ baserat på mikro-RNA används för vissa produkter där tekniken med budbärar-RNA är mer användbar och bättre validerad.

För vidare information, vänligen kontakta
VD Peter Buhl Jensen, adjungerad professor, MD, PhD
Telefon: +45 21 60 89 22
E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB
Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling av cancerläkemedel via det helägda danska dotterbolag Oncology Venture ApS.

Företaget innehar licens att använda Drug Response Prediction, DRP™, för att signifikant öka chanserna till godkända resultat i kliniska forskningsstudier. DRP® har givit statistiskt säkerställda förutsägelser för kliniska resultat vid läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier.

Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Istället för att behandla alla patienter som lider av en viss typ av cancer, behandlas endast de patienter som via genetisk screening visat högst sannolikhet att svara positivt på det testade läkemedlet. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minskas, och läkemedelsutvecklingen effektiviseras.

Prenumerera

Dokument & länkar