Resultat av Oncology Ventures Drug Response Prediction för TKI-läkemedlet från Big Pharma tillgängliggörs tredje veckan i januari 2018

Hørsholm, Danmark, 14 december, 2017 – Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) meddelar en uppdaterad tidsplan för att erhålla resultat för responsförutsägelsen hos patienter (DRP) för en icke-offentliggjord småmolekyls-TKI-hämmare från Novartis Pharma AG (Basel, Schweiz) vilken har varit i fas 3-utveckling i njurcancerpatienter. Den initiala rapporten från Novartis förväntas finnas tillgängliga och kommuniceras under den tredje veckan i januari 2018. Tidsplanen för att publicera resultaten har tidigare varit 6-8 veckor från den 23 oktober 2017. Analysen av tumörvävnaden görs av en tredje part anlitad av Novartis och utvärderingen om DRP:s möjligheter att förutsäga vilka patienter som får positiva resultat av behandlingen görs av Novartis.

I juli 2017 ingick Oncology Venture ett avtal med Novartis vilket gav Oncology Venture en optionsrätt att genomföra en exklusiv licens att utveckla och kommersialisera en icke-offentliggjord småmolekyls-TKI-hämmare i klinisk utveckling. Molekylen har utvärderats i flera kliniska studier i ett antal cancerindikationer, inklusive ett antal solida tumörer. 

“Jag ser mycket fram emot att erhålla denna oberoende analys av vår förutsägelsedata. Vi har en mycket stark pipeline med aktiva produkter men TKI:n från Novartis är en avancerad och mycket spännande möjlighet och ett positivt resultat skulle kunna ha en stor påverkan på Oncology Venture”, säger Peter Buhl Jensen, M.D., VD för Oncology Venture. 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarig för IR & kommunikationTelefon: +45 2170 1049E-mail: uhb@oncologyventure.com Eller Peter Buhl Jensen, VDTelefon: +45 21 60 89 22E-mail: pbj@oncologyventure.com 

Om Drug Response Predictor – DRP® Companion Diagnostic

Oncology Venture använder Medical Prognosis Institutes (“MPI”) multigen-DRP® för att välja ut de patienter som genom den genetiska signaturen i sin cancer förutses ha en hög svarsgrad för ett läkemedel. Målet är att utveckla läkemedlet för rätt patienter och genom att screena patienterna före behandling kan responsgraden signifikant ökas. Denna DRP®-metod bygger på jämförelse mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer inklusive genomisk information från cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systembiologinätverk. DRP® är baserad på messenger-RNA från patientens biopsier. DRP®-plattformen, det vill säga DRP® och PRPTM-verktygen kan användas i alla cancertyper och är patenterad för över 70 olika anticancerläkemedel i USA. PRPTM används av MPI för Personalized Medicine. DRP® används av Oncology Venture för läkemedelsutveckling.

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras. Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer). Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2.

Detta är information som Oncology Venture Sweden AB är skyldig att publicera enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 14 december 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar