• news.cision.com/
  • Oncorena AB/
  • Oncorena får godkännade för en första kliniska prövning med orellanin som potentiellt banbrytande behandling hos patienter med metastatisk njurcancer

Oncorena får godkännade för en första kliniska prövning med orellanin som potentiellt banbrytande behandling hos patienter med metastatisk njurcancer

Report this content

Lund den 1 mars 2021 - Oncorena, engagerade i att utveckla banbrytande behandling för metastatisk (spridd) njurcancer, meddelar idag att Läkemedelsverket lämnat godkännande för en klinisk Fas 1/2-studie, den första med orellanin i patienter med metastatisk njurcancer som genomgår dialys.

Orellanin, ett välkänt svamptoxin har visats kunna ge specifika och kraftfulla  antitumöreffekter på metastaserad njurcancer i olika prekliniska modeller. Orellanin har en unik verkningsmekanism. All nödvändig preklinisk verksamhet har färdigställts och Läkemedelsverket har godkänt Oncorenas första kliniska prövning på patienter med metastaserad njurcancer på dialys.

”Att utvärdera orellanin i patienter med metastatisk njurcancer är en viktig milstolpe i våra ansträngningar att visa de kliniska egenskaperna hos denna lovande substans”, säger Lars Grundemar, M.D., Ph.D., vd för Oncorena.

”Jag är mycket glad över att Oncorena nu har utvecklats till ett bolag i klinisk fas. De viktiga vetenskapliga upptäckter som Oncorena har gjort kan komma att bli avgörande för patienter i framtiden. På samma sätt har framgångarna varit avgörande för bolagets utveckling och möjliggör nya satsningar inom området njurcancer”, säger Andreas Segerros, Oncorenas styrelseordförande.

Om den kliniska Fas 1/2-prövningen
Studien, som är en öppen, klinisk prövning av orellanin ska  genomföras vid Centrum  för Kliniska Cancerstudier vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, kommer att rekrytera patienter med metastaserad njurcancer som redan går på dialys p.g.a. njursvikt. Orellanin kommer att ges intravenöst. Studien är uppdelad i en dosupptrappningsdel följt av en expansionsdel med upprepad dos för att undersöka säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och tecken på antitumöreffekter. Fas 1/2-studien kommer att omfatta upp till 40 patienter och kommer att utökas även till andra länder.

Om orellanin
Orellanin är ett välkänt nefrotoxin från svampfamiljen Cortinarius. Då många personer oavsiktigt intagit svampen är effekterna av orellanin väldokumenterade och är begränsade till njurarna. Experimentella studier har visat kraftfulla och specifika anti-tumör-effekter av orellanin vid metastasterande njurcancer. Orellanin har en ny verkningsmekansism. Målgruppen för den potentiella behandlingen med orellanin är patienter med metastaserande njurcancer som genomgår dialys. Dessa patienter har inte någon kvarvarande njurfunktion, dock har de ett stort behov av behandling av den metastaserande sjukdomen och kan dra nytta av den förväntade positiva behandlingseffekten av orellanin.

Om njurcancer
Cirka 400 000 patienter drabbas av njurcancer globalt och mer än 131 000 dör av sjukdomen varje år, enligt WHO. 80 procent av patienterna är mellan 40 och 69 år gamla när de diagnosticeras. Sjukdomen kan ofta botas med kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr görs diagnosen ofta först när tumören spritts till andra organ. Prognosen är då betydligt mindre gynnsam och vissa grupper av patienter har en median överlevnadstid om mindre än två år. Idag behandlas sjukdomen med olika typer av riktade och immunoaktiva läkemedel, ofta med allvarliga biverkningar, och standard kemoterapi har ofta en begränsad effekt. Det finns därför ett brådskande och stort otillfredsställt behov av nya effektiva och säkra läkemedel.

För mer information, vänligen kontaka
Lars Grundemar, M.D., Ph.D., verkställande direktör, Oncorena AB
E-post: lars.grundemar@oncorena.com
Tel: 076 209 5518

Pål Falck, Ph.D., Chief Business Officer, Oncorena AB
E-post: pal.falck@oncorena.com
Tel: + 47 920 36 764

Om Oncorena
Oncorena AB är ett svenskt läkemedelsbolag med huvudkontor i Lund. Bolaget utvecklar en helt ny och potentiellt revolutionerande behandling för patienter med metastatisk njurcancer. Behandlingen är baserad på forskning vid Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och GU Ventures vid Göteborgs universitet och är nu huvudsakligen finansierat av bioteknikbolaget AQILION AB och HealthCap, en stor europeisk riskkapitalfond som investerar globalt inom life science.

För mer information, besök Oncorenas hemsida www.oncorena.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar