• news.cision.com/
  • Oncorena AB/
  • Oncorena initierar klinisk fas I-II-studie med orellanin för patienter med avancerad njurcancer vid Karolinska universitetssjukhuset

Oncorena initierar klinisk fas I-II-studie med orellanin för patienter med avancerad njurcancer vid Karolinska universitetssjukhuset

Report this content

LUND den 1 februari 2022 – Oncorena meddelar idag att en klinisk fas I-II-studie av orellanin, den första substansen i sin klass, i patienter med avancerad njurcancer som genomgår dialys initierats. Bolaget utvecklar en ny och potentiellt banbrytande behandling för patienter med avancerad njurcancer.

Läkemedelskandidaten orellanin, som har en unik verkningsmekanism, utvecklas för organspecifik kemoterapi med potentiellt kurativa fördelar för patienter med avancerad njurcancer som genomgår dialys på grund av njursvikt. Prekliniska resultat visar att orellanin specifikt utövar kraftfulla antitumöreffekter på metastaserande njurcancer i olika prekliniska modeller.

Fas I-II-studien kommer att omfatta upp till 40 patienter och kan komma att inkludera patienter från andra europeiska länder. Den kliniska studien genomförs vid Centrum för Kliniska Cancerstudier vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Då patienterna är dialysberoende ges hemodialys i samarbete med dialysenheten vid Karolinska sjukhuset. Studien koordineras tillsammans med en klinisk forskningsorganisation (CRO) specialiserad på kliniska studier inom onkologi.

”Det finns ett stort medicinskt behov av bättre behandlingsalternativ för patienter med avancerad njurcancer som får dialys. Vi ser fram emot den viktiga kliniska utvecklingsfasen inom detta terapiområde. Vi hoppas att resultaten från vår kliniska studie kommer att bli till stor gagn för patienter i framtiden”, säger Lars Grundemar, vd för Oncorena.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

För mer information, vänligen kontakta
Lars Grundemar, M.D., Ph.D., verkställande direktör, Oncorena AB
E-post: lars.grundemar@oncorena.com
Tel: +46 (0)76 209 5518

Om den kliniska fas I-II-prövningen
År 2021 godkände Läkemedelsverket Oncorenas första kliniska prövning av orellanin. Den kliniska fas I-II-studien rekryterar patienter med avancerad njurcancer som redan går i dialys p.g.a. njursvikt. Studien genomförs vid Centrum för Kliniska Cancerstudier vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och kommer att undersöka säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och tecken på antitumöreffekter vid behandling med en syntetisk form av orellanin.

Om orellanin
Orellanin som har en ny och unik verkningsmekanism utvecklas för organspecifik kemoterapi med botande potential för patienter med avancerad njurcancer och som står på dialys. Orellanin finns i svamp inom familjen Cortinarius som enstaka personer oavsiktligt plockar och äter i tron att det rör sig om trattkantareller. De kliniska effekterna av orellanin är väldokumenterade och är helt begränsade till njurarna. Orellanin förväntas ha positiv effekt på de två vanligaste formerna av njurcancer: klarcellig och papillär njurcancer. Cirka 90 procent av njurcancerpatienterna lider av dess typer av cancer.

Om njurcancer
Cirka 400 000 patienter drabbas av njurcancer globalt varje år, enligt WHO. Sjukdomen kan ofta botas med kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr görs diagnosen ibland först när tumören spritts till andra organ. Prognosen är då betydligt mindre gynnsam och vissa grupper av patienter har en medianöverlevnadstid om mindre än två år. Idag behandlas sjukdomen med olika typer av riktade och immunoaktiva läkemedel, ofta med allvarliga biverkningar, och standard kemoterapi har begränsad effekt. Det finns därför ett brådskande och stort medicinskt behov av nya effektiva och säkra läkemedel.

Om Oncorena
Oncorena AB är ett svenskt läkemedelsbolag med huvudkontor i Lund. Bolaget utvecklar ny och potentiellt banbrytande behandling för patienter med avancerad njurcancer baserad på forskning vid Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, GU Ventures vid Göteborgs universitet och privata affärsänglar. Idag är Oncorena huvudsakligen finansierat av investmentbolagen HealthCap, Linc AB, Fåhraeus Startup and Growth AB, samt bioteknikbolaget AQILION AB. För mer information, besök Oncorenas hemsida www.oncorena.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar