Naturskyddsföreningen väljer ONE Response som helhetsleverantör

Naturskyddsföreningen har utsett ONE Response som huvudansvarig för all
kommunikation inom Direktmarknadsföring från och med februari 2007. Avtalet
löper tillsvidare och omfattar strategi, byråarbete, webbkampanjer och manuell
hantering.

ONE har under året hjälpt Naturskyddsföreningen med ett antal framgångsrika
kampanjer bland annat ”Klimathjälte” kampanjen och försäljningen av utsläppsrätter.
Klimatfrågan är vår tids viktigaste miljöfråga. Nyligen släppte FN sin miljörapport som
visar att läget vad gäller klimatförändringar är värre än befarat. Naturskyddsföreningen
verkar för natur och miljö och räknar med ett ökat intresse från allmänheten för sitt
arbete. ONE kommer tillsammans med Naturskyddsföreningen att genomföra effektiva
kampanjer i syfte att värva medlemmar samt givare för att samla in medel i den viktiga
kampen för miljön och klimatet.

”Vi lägger den största delen av vår kommunikationsbudget på Direktmarknadsföring. Vi
vill nå individen direkt med vårt budskap. Med ONE tar vi ett helhetsgrepp och minskar
tid och kostnader vi spenderar med flera leverantörer.”, säger Ann Bakke,
Kommunikationschef Naturskyddsföreningen.

”Vi på ONE vill ta del i miljökampen och kommer med största engagemang att hjälpa
Naturskyddsföreningen att uppnå sina mål. Vi är stolta att de nu blir en av våra största
kunder”, säger Peter Viklund, VD ONE Response AB.

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Dokument & länkar