Delårsrapport onetwocom AB (publ)1 januari - 30 juni 2004

Delårsrapport onetwocom AB (publ) 1 januari - 30 juni 2004 Koncernens omsättning har ökat med 150% under kvartal två jämfört med kvartal ett 2004. Under kvartal två redovisar koncernen en vinst på 4,3 MSEK före goodwillavskrivningar och engångsposter. - Nettoomsättning för perioden 195,3 (106,7) MSEK Nettoomsättning april-juni 139,4 (43,3) MSEK , en ökning med 150% från första kvartalet 2004. - Rörelseresultat före goodwill 0,3 (-5,5) MSEK Rörelseresultat före goodwill april-juni 2,2 (-4,5) MSEK - Resultat efter skatt -2,6 (-8,1) MSEK Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet med -0,9 MSEK Resultat april-juni efter skatt -0,6 (-6,1) MSEK De operativa enheterna i Sverige och Norge har visat vinst under perioden - Resultat per aktie efter skatt för perioden uppgick till -1 öre (-5 öre) Resultat per aktie efter skatt april-juni uppgick till 0 öre (-4 öre) - Eget kapital uppgår till 55,2 MSEK (28,1 MSEK). Nuvarande eget kapital uppgår till ca 100 MSEK efter genomförd nyemission i juli. - Bolaget förväntar ett positivt rörelseresultat för 2004 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT00050/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

onetwocom ABonetwocom AB är Skandinaviens marknadsledande värdeadderande distributör och leverantör av eftermarknadstjänster för mobiltelefoner och kringprodukter. Bolaget har ca 50 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bland kunder märks företag och organisationer som Oracle, Microsoft, Cisco, Stockholms läns landsting (SLL), Posten, Manpower, Investor, Telia i Sverige och Danmark, Netcom, KlartSvar, Oslo Telecom, Telebutikken samt TietoEnator AB.

Dokument & länkar