Bublar avser att förvärva Goodbye Kansas Holding AB

Onoterat AB (publ) portföljbolag Goodbye Kansas Holding AB (publ) har erhållit ett aktiebud om högst 50,3 miljoner aktier från Bublar Group AB (publ).

Bublar Group AB (Bublar), noterat på Nasdaq First North, har lagt ett aktiebud på Goodbye Kansas Holding AB (publ) om högst 50,3 miljoner aktier (inkluderat tilläggsköpeskilling) per den 29 april 2020. Aktiebudet motsvarar ett indikativt värde på Goodbye Kansas Holding AB (publ) om cirka 171,75 miljoner kronor baserat på Bublars genomsnittskurs de senaste 30 senaste dagarna och 233 miljoner kronor på gårdagens stängningskurs i Bublar per den 29 april 2020. Bublar avser även genomföra en nyemission om minst 45 miljoner kronor via sin finansiella rådgivare.

Transaktionen är villkorad till att Bublar når 90,1% av kapitalet och rösterna i Goodbye Kansas Holding AB (publ), samt en framgångsrik riktad nyemission i Bublar och kvittning av skulder i Goodbye Kansas.

Onoterat AB (publ) styrelse kommer att utvärdera det aktuella budet, med hänsyn till dess komplexitet i transaktionsstrukturen.

”Generellt är samgåendet mellan Bublar och Goodbye Kansas logiskt, och det nya bolaget och dess helhets erbjudande att bli ett världsledande tjänstebolag inom VR/AR, VFX animation och specialeffekter likt noterade Keywords Studio och Sumo Digital på London Stock Exchange (AIM), säger Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ).

Onoterat AB (publ) har bistått företagsledningen i Goodbye Kansas Holding AB (publ) med finansiell rådgivning under transaktionen.

Onoterat AB (publ) äger cirka 2,76% av kapital och rösterna i Goodbye Kansas Holding AB (publ) per den 30 april 2020.  

Denna information är sådan information som Onoterat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.seBertil Rydevik, Styrelseordförande Onoterat AB (publ), mobil + 44 7785 720 402

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar