Onoterat AB – deltar i Fodi Skandinavien AB konvertibel emission

Onoterat AB (publ) – noterat på NGM Nordic MTF – portföljbolag Fodia Skandinavien AB (Fodi) har delstängt en företrädesemission utav konvertibler om cirka 5 miljoner kronor, som Onoterat AB (publ) har tecknat tillsammans med de största aktieägarna.

Fodi Skandinavien AB (Fodi) har delstängt en företrädesemission av konvertibler (konvertibelt förlagslån) om cirka 5 miljoner kronor per den 10 januari 2020. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med den 10 juni 2020 till och med den 10 december 2020. Konvertibel räntan uppgår till 12%, och teckningskursen har ett tak på cirka 70 miljoner kronor.

Onoterat AB har tecknat för 250 000 kronor, vilket i linje med bolagets pro-rata ägarandel, i denna bryggfinansieringsrunda.

Fodi Skandinavien AB är en starkt växande matleverantör till konsument med hög servicegrad och lokal prägel initialt i västra Stockholm. Fodi är alltjämt i ett tidigt skede, men har på mindre än 12 månader fått starka KPI i Bromma. Samgående med Gården Direkt AB går enligt plan.

Onoterat AB (publ) äger cirka 5,17% av aktierna i Fodi Skandinavien AB, innan nuvarande konvertibel emission.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar