Onoterat AB – Fodi Skandinavien AB ansöker på egen begäran om konkurs

Onoterat AB (publ) – Styrelsen i Fodi Skandinavien AB (”Fodi”) har beslutat idag om att på egen begäran ansöka om konkurs till Attunda Tingsrätt. Bolaget genomförde så sent som januari 2020 en re-finansiering via konvertibler.

Onoterat AB (publ) har fått information om att styrelsen i portföljbolaget Fodi Skandinavien AB har beslutat om att på egen begäran ansöka om konkurs till Attunda Tingsrätt per dagens datum. Edgångssammanträde kommer att hållas den 26 mars 2020.

”Vi är extremt besvikna hur Fodi Skandinaviens AB styrelse och ledning, har valt att inte kommunicera med aktieägarna om bolagets finansiella status. Vi har för närvarande begränsad information om situationen i Fodi, men kan inte utesluta legala åtgärder mot bolagets ledning”, säger Onoterats VD Lars-Erik Bratt.

Onoterat AB (publ) som har investerat drygt 2,25 miljoner kronor i både aktier och konvertibler i Fodi Skandinavien AB, kommer omgående att skriva ned värdet till 0 kronor.

Nedskrivningen av innehavet av aktier och konvertibler i Fodi Skandinaven AB beräknas påverka Onoterat substansvärde negativt med cirka 10%, jämfört med halvårsrapportens rapporterade substansvärde om på 3,90 kronor per aktie den 31 oktober 2019.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Bertil Rydevik, Styrelseordförande Onoterat AB (publ), mobil + 44 7785 720 402

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar