Onoterat AB – inleder samarbete med My-E-Health AB

Onoterat AB (publ), som är noterat på NGM Nordic SME, tecknar en avsiktsförklaring avseende uppdrag som projektledare och rådgivare till My-E-Health AB.

Onoterat AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring att agera som projektledare och rådgivare till My-E-Health AB kommande kapitalanskaffning under hösten 2020 och våren 2021.

My-E-Health AB har utvecklat en s k integritetsbaserad webplattform, vars främsta syfte är att aktivt förebygga mot psykisk ohälsa i samhället, med fokus på företag och dess anställda, och bolaget upplever en stor efterfrågan på sina e-tjänster, både nationellt och internationellt.

För ytterligare information kontakta:

Clive Michelsen, VD i My-E-Heath AB, Mobil 070 406 5696

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar