OnRoad knyter ny tung partner till sig när FORIA AB tar över viktiga ”Region Storstockholm” den 1 oktober

FORIA kommer från och med 1 oktober att vara ansvarig partner för OnRoad i Region Storstockholm med kringområden.

”Vi är jätteglada över att knyta ytterligare ett stabilt, stort och kunnigt företag till OnRoad.” berättar Göran Arkler, VD på OnRoad. ”Vi ser att FORIA är den perfekta partnern för att vidareutveckla nätverkets potential i Storstockholmsregionen”.

FORIA har sedan våren 2014 flyttat till en ny terminal i Stockholm (Sätra) och förfogar nu över 2500 m2, vilket ger verksamheten goda förutsättningar för fortsatt expansion. Steget in i OnRoadfamiljen är en viktig pusselbit i utvecklingen av fjärr- och terminaldistributionsverksamheten.

”Storstockholm är en expansiv och strategiskt viktig marknad, som vi vill fortsätta utveckla till gemensam nytta för staden, våra kunder och Foriaföretagare” säger Christer Svalin VD på FORIA. ”Vårt kommande delägarskap i OnRoad följer den strategiska plan vi har lagt med bäring på år 2020 och innebär att vi tar ytterligare ett viktigt steg på vägen mot att expandera vår fjärr- och terminaldistribution i Storstockholm", avslutar Christer Svalin.  

Göran Arkler
goran.arkler@onroad.se
011-19 83 22


OnRoad transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Nätverket länkas samman av ett gemsamt transportnätverk med där till hörande IT- och bokningssystem. 

I OnRoad görs inget centralt som kan göras lokalt. När du som kund är i kontakt medoss talar du alltid med någon, som har lokal anknytning till det aktuella området. Det är inte bara trevligt utan säkerställer att din kontakt, oavsett om hen är säljare, transportledare eller VD har specifik och lokal kännedom. Det gör dina transportlösningar bättre.

Om oss

OnRoad transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Nätverket länkas samman av ett gemsamt transportnätverk med där till hörande IT- och bokningssystem. I OnRoad görs inget centralt som kan göras lokalt. När du som kund är i kontakt medoss talar du alltid med någon, som har lokal anknytning till det aktuella området. Det är inte bara trevligt utan säkerställer att din kontakt, oavsett om hen är säljare, transportledare eller VD har specifik och lokal kännedom. Det gör dina transportlösningar bättre. Våra grundpelare är:- Stora för att vi vågar vara små- Den lilla centrala organisationen- Moderna för att vi är lite gammalmodiga- Vi skapar unika lösningar genom att använda befintligt OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

Dokument & länkar