OP har publicerat ett databokslut som första aktör i finansbranschen i Finland

OP har i dag publicerat sitt första databokslut. Genom att publicera databokslutet vill OP Gruppen vara en ansvarsfull föregångare inom behandlingen av information samt på ett öppet och transparent sätt beskriva hur informationen leds och används. OP:s databokslut är det första i branschen och veterligen det första databokslutet som ett privat företag i Finland har publicerat.

Information har blivit en allt centralare del av olika affärsrörelser och ekonomin. OP:s databokslut beskriver betydelsen av information samt den ansvarsfulla hanteringen, användningen och strategiska ledningen av information i Finlands största finansgrupp.

- Vårt mål är att för våra kunder och övriga intressentgrupper klargöra våra centrala principer och rutiner som gäller ansvarsfull och trygg behandling av information, berättar Juho Malmberg, OP Gruppens teknik- och utvecklingsdirektör.

Databokslutet berättar hur OP verkställer sin informationsstrategi och utvecklar affärsrörelsen, kundupplevelsen och riskhanteringen med hjälp av information. Databokslutet presenterar också den nya modellen för hur informationen leds i OP, informationsbalansen. Informationsbalansen består av informationsresurser och kunskapskapital.

– Informationsbalansen gör det möjligt att leda information på ett balanserat och målinriktat sätt. Informationen är en del av affärsrörelsens kärna. Då kunskapskapitalet förädlas till verksamhetsmodeller, tjänster och produkter, uppstår mervärde och nya tjänster för kunderna och affärsrörelsen. Till exempel det digitala bolånebeslutet, som våra kunder uppskattar, baserar sig på artificiell intelligens, säger OP Gruppens digitalchef Sameli Mäenpää.

De nya applikationerna för artificiell intelligens och maskininlärning ger fler möjligheter att utnyttja information på ett helt nytt sätt. I fjol fastställde OP Gruppen de etiska principerna för artificiell intelligens. De är människonärhet, transparens och öppenhet, konsekvensbedömning, ägande och integritetsskydd. Databokslutet berättar också hur Finansintelligensen dvs. den artificiella intelligensen, maskininlärningen och data science används i OP:s verksamhet.

I det första databokslutet är ett prioritetsområde också EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), som gäller personuppgifter, och den helhet av åtgärder i OP som gäller dataskyddsförordningen. Databokslutet har som mål att öka transparensen i behandlingen av personuppgifter. Samtidigt klargör det arbetet kring och investeringarna i informationssäkerheten.

OP:s databokslut på finska finns som bilaga i pdf-format och det är tillgängligt på adressen www.op.fi > OP Gruppen > Medier > Rapporter > Databokslut.

Ytterligare information och intervjubegäran:
OP Kommunikationen, tfn 050 5239904, viestinta@op.fi

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen består av 156 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. Gruppen har cirka 1,9 miljoner ägarkunder. www.op.fi

Taggar:

Prenumerera