Genombrott för OptiCept i Tunisien med oliveCEPT

Report this content

OptiCept Technologies AB har idag tecknat ett försäljningsavtal i Tunisien. Leverans av en oliveCEPT® THOR planeras att göras i början av september 2022 och avtalet är på 135 000 EUR. ALTA OLEA Huileries blir den första kunden i Tunisien för oliveCEPT®.  

Det är ett familjeägt bolag vars oliveoljeproduktion är belägen i regionen El Krib i nordvästra Tunisien, med fokus på ekologiskt jordbruk och på högsta kvalité. ALTA OLEA  är ett välkänt varumärke och har 8 guldmedaljer, 2 silvermedaljer och en bronsmedalj från högt ansedda internationella olivoljetävlingar i  London och Berlin. 

”ALTA OLEA  blir vår första referenskund i Tunisien, en producent som har högsta fokus på extraordinär kvalité. Vi är extra glada för ett genombrott i Tunisien som är en stor olivoljeproducent och ALTA OLEA är en stark första referenskund i landet. Jag är övertygad att fler olivoljeproducenter i Tunisien kommer att välja oliveCEPT® inför nästa säsong.”  Säger Johan Möllerström, VD OptiCept Technologies. 

 

Denna information är sådan som OptiCept Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-12 09:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johan Möllerström, CEO   

+46768868178   

johan.mollerstrom@opticept.se

eller 

Ulf Hagman, Executive chairman  

+46733636380  

ulf.hagman@opticept.se  

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se  

  

Dokument & länkar