OptiCept får ytterligare en order i Frankrike – en oliveCEPT levereras till Oliveraie Jeanjean

Report this content

OptiCept Technologies AB har idag tecknat ytterligare ett försäljningsavtal i Frankrike. Leverans av en oliveCEPT® THOR planeras  i slutet oktober/början av november 2021 och avtalet är värt 130 000 EUR.  

Oliveraie Jeanjean blir den femte kunden i Frankrike för oliveCEPT® och har även de sin bas i södra Frankrike. Det är ett familjeägt bolag vars olivoljeproduktion är belägen i Saint Gilles, med fokus på ekologiskt jordbruk och på högsta kvalité. Oliveraie Jeanjean har 14 guldmedaljer från Concours Général Agricole de Paris och är 8-faldig guldmedaljör i Gard Gourmand . 

”Oliveraie Jeanjean blir vår femte referenskund i Frankrike och ytterligare en i raden med högsta fokus på extraordinär kvalité. Vi ser nu hur vår teknologi får fäste i en geografisk marknad präglad av just kvalitetstänk. Vi är mycket glada och stolta att välkomna ännu en olivoljeproducent i Frankrike som kund”, säger Johan Möllerström, VD OptiCept Technologies. 

Denna information är sådan som OptiCept Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-26 11:04 CET. 

För ytterligare information kontakta:

Johan Möllerström, CEO  

+46768868178  

johan.mollerstrom@opticept.se

eller  

Ulf Hagman, Executive chairman 

+46733636380 

ulf.hagman@opticept.se

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se 

Dokument & länkar