OptiCept gör framsteg i utvecklingen av nästa generations teknologi för produktion av Havremjölk / plantbaserade drycker.

Report this content

OptiCepts behandling av havremjöIk påvisar mycket bra effekter. I början av september genomförde OptiCept de första testerna och en industriell utvärdering för behandling av havremjölk. Utvärderingen syftade i att utveckla egenskaper i havremjölken, så som förbättrad kvalité, skumbarhet och minska behovet av tillsatta enzymer. Resultaten påvisar att de uppsatta målen har uppnåtts.

Resultaten uppvisar att god och tillfredställande skumbarhet uppnåtts med OptiCepts teknologi, detta helt utan tillsats av extra enzymer. En renare produkt med god skumbarhet med tätt skum och stabila egenskaper har således kunnat påvisats.

Testresultaten visar även att OptiCepts behandling frilagt en ökad mängd proteiner och hälsofrämjande fibrer i form av betaglukaner. Ytterligare tester för att förfina appliceringen och optimera integrationsprocessen av OptiCepts teknologi, är inplanerade att ske i början av nästa år. Färdig produkt för fullskalig lansering till marknaden beräknas vara färdigställd genom slutförandet av CEPT7, nästan generations CEPT®-generator under första kvartalet 2022.

”Vår teknologi och applikation inom plantbaserade drycker har uppvisat goda resultat och vi ser en mycket stor potential. Tillsammans med våra partners är vi på god väg att utveckla nästa generations teknologi för produktion av havremjölk (alt plantbaserade drycker). Vår ambition att erhålla en renare och nyttigare produkt har genom det industriellt genomförda testet således tagit ett stort steg framåt. Utöver kvalitativa fördelar ser vi också möjligheter till förbättrad processeffektivitet till lägre kostnad ”, säger Johan Möllerström, VD OptiCept Technologies.

OptiCept har som tidigare kommunicerats, tillsammans med det globala ingenjörs- och designföretaget AFRY, ingått ett samarbete för att gemensamt utveckla och utvärdera system för framtidens matproduktion där AFRY blir global partner för implementering och integration av OptiCept Technologies system och teknologi. Den nu genomförda industriella utvärderingen av havremjölk var ett första steg i samarbetet emellan OptiCept, Cerealiq och AFRY.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Hagman, Styrelseordförande

+46 733 63 63 80

ulf.hagman@opticept.se

eller

Johan Möllerström, VD

+46 768 86 81 78

Johan.mollerstrom@opticept.se

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech.

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar