• news.cision.com/
  • OptiCept Technologies/
  • OptiCept startar global försäljning av OptiBoost för snittblommor tillsammans med Syngenta - Ingår strategiskt partnerskap med Syngenta Seeds och Prebona

OptiCept startar global försäljning av OptiBoost för snittblommor tillsammans med Syngenta - Ingår strategiskt partnerskap med Syngenta Seeds och Prebona

Report this content

OptiCept och Syngenta har under de senaste åren gemensamt arbetat för att utveckla OptiBoost för snittblommor och sticklingar, nu är man redo att påbörja försäljning i större skala, applikationen för snittblommor är först ut att lanseras. 

Syngenta har en stark position inom jordbruks- och blomsterindustrin. Bolaget har 49 000 anställda i mer än 100 länder och omsätter 23 miljarder USD. 

OptiCept Tecnologies AB, Syngenta Seeds BV och Prebona AB har idag ingått avtal för en global lansering av OptiBoostTM applikationen för snittblommor. Prebona, den tredje parten i partnerskapet, är ett svenskt materialteknikbolag som har varit delaktiga i utvecklingen av näringsvätskan som används inom ramen för OptiBoost-metoden. 

Det globala försäljningsarbetet är planerat att inledas i januari 2022. OptiCept ansvarar för utvecklingen och leverans av teknologin och metodik, Syngenta Flowers för det operativa försäljnings-och marknadsföringsarbetet och Prebona för tillverkning och distribution av den patenterade näringsvätskan. 

Vi har starka resultat i ryggen och är nu redo för en global uppskalning. Detta partnerskap innehåller alla komponenter för en framgångsrik lansering. OptiCept har en unik teknologi, Syngenta en global närvaro och kunskap i världsklass vad gäller blomsterproduktion. Till detta adderar vi Prebona med deras innovativa teknologi och den patenterade näringsvätskan. En stark uppställning för att etablera OptiBoostTM som standard i blomsterindustrin. Vi ser verkligen framemot att utveckla vårt samarbete” säger Ulf Hagman, Styrelseordförande, OptiCept Technologies AB. 

Vi är mycket nöjda att se de starka resultat som uppnåtts med OptiBoost under testperioden på den svenska marknaden. Vi vet att metoden fungerar och rekryterar nu experter inom snittblommor för att stötta vår globala säljorganisation. Det är med stor glädje som vi nu tar nästa steg i vårt partnerskap – att lansera OptiBoost på den globala marknaden” säger Josef Fischer, Global Innovation Manager, Syngenta. 

Denna information är sådan som OptiCept Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-28 14:00 CET.

  

För ytterligare information kontakta: 

Ulf Hagman, Executive chairman  

+46733636380  

ulf.hagman@opticept.se

eller   

Johan Möllerström, CEO   

+46768868178   

johan.mollerstrom@opticept.se

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se

 

Dokument & länkar